views

บริการยื่นประกันสังคม

บริการยื่นประกันสังคม


    ก่อนที่เราจะตัดสินใจสมัครเข้าทำงานที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจากการพิจารณาถึงความมั่นคงของบริษัทและเงินเดือนที่เราพอใจแล้วนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของเราก็คงจะหนีไม่พ้นสวัสดิการอย่างแน่นอน

    เพราะใคร ๆ ก็คงอยากจะเข้าร่วมกับบริษัทที่มีสวัสดีการดี ๆไว้รองรับ และเช่นกันหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของบริษัท สิ่งที่จะดึงดูดใจพนักงานใหม่และซื้อใจพนักงานเก่าได้ก็คือสวัสดิการดี ๆ นั่นเอง


    “ประกันสังคม” เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่มีสิทธิประโยชน์มากมาย ในส่วนของการยื่นเรื่องนั้น อาจจะค่อนข้างซับซ้อนสำหรับมือใหม่สักหน่อย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ สำนักงานบัญชีพีทูพี ได้จัดให้มี

    บริการยื่นประกันสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของธุรกิจทั้งหลาย วันนี้นอกจากบริการยื่นประกันสังคมแล้วรายังมีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับประกันสังคมมาฝากกัน

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันสังคม

    ประกันสังคม คือ สวัสดิการที่มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีเงินได้หรือผู้ประกันตน (ลูกจ้างหรือพนักงานที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน ผู้ซึ่งทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างหรือพนักงาน จำนวนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป) ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก

    โดยที่ผู้มีเงินได้เหล่านั้นจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในแต่ละเดือน เสมือนกับการซื้อหลักประกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ในชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

ทำความรู้จัก สำนักงานบัญชี พีทูพี


1.กรณีเจ็บป่วย ใช้สิทธิได้ฟรีตามโรงพยาบาลที่กำหนด สำหรับค่าห้องและค่าอาหาร ที่รักษาโรงพยาบาลรัฐบาล เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท  โรงพยาบาลเอกชน เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท

- ค่าทำฟัน เบิกได้ 900 บาท/ครั้ง/ปี (ฟันผุ,อุดฟัน,ขูดหินปูน)

- คลอดบุตร จำนวน 15,000 บาท / 1 ครั้ง


2.ทุพพลภาพ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนนั้นจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนที่จะทุพพลภาพ ในกรณีที่เป็นผู้ทุพพลภาพรุนแรง จะได้รับอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือน ตลอดชีวิต ส่วนในกรณีที่ทุพพลภาพไม่รุนแรงนั้น จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามที่ประกาศฯกำหนด

อ่านบทความ ที่ปรึกษาภาษี สำคัญอย่างไร

3.เสียชีวิต รับค่าทำศพ 50,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

-หากผู้ประกันตนได้ทำการจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 - 120 เดือน ก่อนเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน

-หากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ก่อนเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน 


4.เกษียณหรือชราภาพ เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สถานะของผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลง ในส่วนของการเกษียณมีทั้งแบบบำเหน็จและบำนาญ

- เกษียณแบบบำนาญ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน โดยจะได้รับเงินเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วเกิน 180 เดือน จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 เท่า

- เกษียณแบบบำเหน็จ ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบมา


5.ว่างงาน ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาเป็นระยะเวลาถึง 6 เดือนแล้ว ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน และต้องมีช่วงระยะเวลาที่ว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ต้องไม่ใช่การถูกเลิกจ้าง โดยมาจากการทุจริตต่อหน้าที่หรือสร้างความเสียหายต่อนายจ้าง

- หากมีเหตุให้ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวน 50% ของเงินเดือน

- ในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน ได้รับเงินชดเชย 30% ของเงินเดือน


โดยที่กองทุนประกันสังคม จะแบ่งผู้ประกันตนออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

- พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี

- พ้นสภาพการเป็นพนักงานจากการลาออก ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

- ฟรีแลนซ์หรือแรงงานนอกระบบ ได้รับความคุ้มครอง 3 หรือ 4 กรณี

    ทั้งนี้ นี่เป็นข้อมูลคร่าว ๆ เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น กรุณาศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมก่อนการเบิกใช้สิทธิ์ จะเห็นได้ว่าสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมนั้น ค่อนข้างคลอบคลุมแทบจะทุกด้าน

    ฉะนั้นการที่บริษัทมีสวัสดิการประกันสังคมให้กับพนักงาน ก็ถือเป็นหลักประกันเพื่อให้พนักงานสบายใจได้ในระดับนึง ฉะนั้นหากวันนี้บริษัทของคุณยังไม่ได้ดำเนินการยื่นประกันสังคม เพราะไม่รู้จะเริ่มยังไงล่ะก็ ไม่ต้องกังวลไป

    เพราะสำนักงานพีทูพี มีบริการยื่นประกันสังคมไว้เพื่อดำเนินการในส่วนนี้ให้กับบริษัทของคุณ คุณจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินการจะถูกต้องและรวดเร็วอย่างแน่นอน

บริการที่ปรึกษาบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม

    หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “เงินสมทบ” โดยที่ไม่ทราบความหมายว่าเงินสมทบในที่นี้หมายถึงอะไร เงินสมทบก็คือ เงินที่นายจ้างหรือลูกจ้างนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนเพื่อสมทบทุนนั่นเอง

    ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนจะคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตราร้อยละ 5 โดยอิงจากฐานค่าจ้างที่นำมาคำนวณ ต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกินเดือนละ 15 ,000 บาท  ซึ่งคิดเป็นเงินนำจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 83 บาท แต่ไม่เกิน 750 บาท ต่อเดือน

    นอกจาก “เงินสมทบ” แล้วก็มี “กองทุนเงินทดแทน” ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความหมาย อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ แบบคร่าว ๆ กองทุนเงินทดแทน คือ

    กองทุนเงินสำรองที่มีการจัดตั้งไว้เพื่อใช้เก็บไว้เป็นทุนในการนำส่งเงินทดแทนให้แทนลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต หรือสูญหาย

    ซึ่งในการจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนนั้น จะเป็นหน้าที่ของนายจ้าง โดยอัตราเงินทดแทนที่ต้องจ่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัยของกิจการ 

บริการรับวางระบบบัญชี

" ลูกจ้างจะสามารถใช้สิทธิ์กองทุนทดแทนนี้ได้ทันที ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือสูญหาย "


ขั้นตอนการยื่นประกันสังคม ฉบับมือใหม่

    ในกรณีที่คุณเป็นนายจ้างและมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป คุณจำเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน

    ในกรณีที่มีการจ้างลูกจ้างเพิ่ม หากฝ่าฝืนจะมีความผิด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จะเห็นได้ว่าการฝ่าฝืนการดำเนินการขึ้นทะเบียนนั้นมีความผิดทางกฎหมาย

    บริการยื่นประกันสังคมของเรา จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง

แนะนำอ่านบริการ รับทำบัญชี ราคาประหยัด


ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นจากการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม

    เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้ว ให้เลือกไปที่หัวข้อ “สถานประกอบการ” จากนั้น เลือกไปที่ “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” หน้าจอจะปรากฏช่องให้กรอกข้อมูล

    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อทำการลงทะเบียน (สปส. 1-05) ระบบจะส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง Email ตามที่คุณได้แจ้งข้อมูลไว้

    ให้คุณดำเนินการพิมพ์แบบลงทะเบียนเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจะอนุมัติส่ง User-ID กลับมาให้ทาง Email อีกครั้ง

อ่านบทความ ปิดงบการเงิน

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งรายชื่อพนักงานเพื่อนำเข้าระบบประกันสังคม

หลังจากที่ผ่านขั้นตอนแรกมาแล้ว เมื่อคุณได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าระบบประกันสังคมได้ ดังนี้

    เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จากนั้นเลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ” และเลือกไปที่เมนู “ทะเบียนผู้ประกันตน” จากนั้นกรอก User-ID ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมและใส่รหัสผ่าน

    เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกไปที่เมนู “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน” เพื่อรับแบบฟอร์ม สปส.1-03 เมื่อได้รับแบบฟอร์ม สปส.1-03 มาแล้ว ในการยื่นเอกสารฉบับนี้จำเป็นที่จะต้องใช้หลักฐานอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้

-แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)

-บัตรประจำตัวประชาชน

-ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้ใบอนุญาตในการทำงาน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแทน

-ในกรณีของลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว ให้ทำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน

    เมื่อแนบเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการส่งรายชื่อของลูกจ้างที่นำส่งไปเข้าสู่ระบบ เพียงเท่านี้รายชื่อก็จะเข้าสู่ระบบของสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการชำระ

    หลังจากที่ส่งรายชื่อลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้ว บริษัทจะต้องทำการหักเงินสมทบของลูกจ้างทุกครั้งที่จ่ายค่าจ้าง พร้อมทั้งนำส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม

    โดยสามารถเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบและรายละเอียดการชำระ ได้โดยการนำส่งข้อมูลด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมประจำพื้นที่ หรือส่งเอกสารได้โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์

    ในส่วนของวิธีการชำระเงิน สามารถชำระได้ทั้งเงินสดหรือเช็ค ทั้งนี้สามารถชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารธนชาต เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งข้อมูลการชำระผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม โดยมีระยะดำเนินการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

อ่านบทความ ยื่นภาษีออนไลน์ ง่ายนิดเดียว


    ถึงแม้ขั้นตอนการยื่นประกันสังคมนั้นจะไม่ได้ยุ่งยากจนมากเกินไป แต่ก็ยังมีในส่วนของเอกสารที่ค่อนข้างเยอะ รวมไปถึงระยะเวลาในการดำเนินเรื่องที่นายจ้างต้องคำนึงถึง

    ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ จึงอาจจำเป็นต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินการ เพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

    สำนักงานบัญชี พีทูพี จึงได้คิดบริการยื่นประกันสังคมมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างทั้งหลาย ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็มของเรา

    คุณจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินการยื่นประกันสังคมองบริษัทคุณนั้น จะดำเนินการไปได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงเวลา  


กรอกข้อมูลเพื่อขอรับใบเสนอราคา คลิก

บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ