คัดหนังสือรับรองบริษัท

คัดหนังสือรับรองบริษัท


คัดหนังสือรับรองบริษัท คืออะไร

    การคัดหนังสือรับรองบริษัท คือ การคัดเอกสารสำคัญเพื่อแสดงตัวตนถึงการมีบริษัท การจัดตั้งบริษัท

รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทนั้น ๆ เช่นเดียวกับการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือการคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยื่น

แสดงตัวตนต่อหน่วยงานต่าง ๆ นั่นเอง

บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท

    เราให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารชนิดอื่น ๆ ที่สามารถคัดได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เช่นคัดงบการเงิน คัดรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดตราประทับของบริษัท

    ซึ่งเรามีพนักงานสามารถไปคัดเอกสารให้ลูกค้าได้ทุกวันทำการและสามารถ scan ส่งเอกสารให้กับลูกค้า

ได้ด้วยความรวดเร็ว (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) หลังจากที่ลูกค้าได้โอนเงินค้าบริการให้กับเรา

-ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปคัดหนังสือรับรอง

-ลูกค้าไม่ต้องเบื่อกับการเดินทางไปคัดหนังสือรับรอง

-เราให้บริการรวดเร็ว

สำหรับอัตราค่าบริการคัดหนังสือรับรองบริษัท

อัตราค่าบริการ จำนวน 1 รายการ 300 บาท รายการต่อไป 50 บาท ต่อรายการ

ติดต่อสอบและขอรับใบเสนอราคาได้โดยกดที่นี่

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ

1.หนังสือรับรองบริษัท ค่าธรรมเนียม 200 บาท

2.งบการเงินบริษัท ค่าธรรมเนียม 50 บาท ถ่ายสำเนาหน้าละ 5 บาท

3.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) 50 บาท

4.บริคณห์สนธิ(บอจ.2) 50 บาท

5.รับรองตราประทับ(บอจ.3) 50 บาท

รอบการคัดหนังสือรับรองบริษัท

ถ้าสั่งคัดหนังสือรับรองบริษัทก่อน 12.00 น. ได้รับเอกสารสแกน ภายใน 15.00 น. และจะดำเนินการส่งตัวจริงให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้หนังสือรับรองบริษัทตัวสแกนไปทำธุรกรรมได้ทันที

บริการรับทำบัญชี กดที่นี่


คัดหนังสือรับรองบริษัท มีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร?

    การคัดหนังสือรับรองบริษัท เป็นการขอคัดเอกสารที่แสดงตัวตนและรายละเอียดการจัดตั้งต่าง ๆ ของบริษัทต่อหน่วยงาน

ที่มีอำนาจในการอนุญาตจัดตั้งบริษัท เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมทางการค้า

ทางการดำเนินการของบริษัทนั้น ๆ หรือการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่าง ๆ เช่น การยื่นเรื่องขอสินเชื่อหรือวงเงินกับธนาคาร

ก็จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทประกอบการพิจารณาเพื่อให้ธนาคารพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของบริษัทประกอบด้วย

การทำสัญญาทางการค้ากับบริษัทภายนอก็ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทเพื่อยืนยันตัวตนของบริษัท เป็นต้น


    โดยหนังสือรับรองบริษัทที่คัดมานั้นจะมีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน เช่น จำกัดอายุการใช้งานภายใน 1 เดือน

นับแต่วันคัดหนังสือรับรองบริษัท หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็จะต้องดำเนินการขอคัดหนังสือรับรองบริษัทใหม่

บริการที่ปรึกษาบัญชี สำนักงานบัญชี พีทูพี กดที่นี่


คัดหนังสือรับรองบริษัทได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เราสามารถคัดหนังสือรับรองบริษัทได้ด้วยตนเองและผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

กรณีคัดหนังสือรับรองบริษัทด้วยตนเองสามารถคัดได้ที่

1.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

2. สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6  กรุงเทพมหานคร

3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรณีบริษัทหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด

ไม่ต้องใช้เอกสารใดในการยื่นคำขอ เพียงกรอกแบบคำขอรับบริการ (บธ.1) เท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมรายการละ 40 บาท


กรณีขอหนังสือรับรองบริษัทผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)

2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ให้เลือกเมนู บริการออนไลน์ ==>เลือก หนังสือรับรอง/คัดสำเนา

เลือกรับหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ จะมีเมนูให้เราเลือกช่องทางในการรับหนังสือรับรองบริษัท 3 ช่องทาง คือ 

1.รับด้วยตนเอง

2.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และ

3.พนักงานส่งเอกสาร

ซึ่งเราสามารถคลิกเลือกช่องทางการรับหนังสือรับรองที่คัดได้ทั้ง 3 ช่องทาง จากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงิน


โดยจะมี 3 ช่องทางให้ชำระเงินคือ

1.internet banking

2.ตู้ ATM โดยการทำรายการผ่านหน้าตู้เอทีเอ็ม

3.ธนาคารชั้นนำต่าง ๆ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาท์เตอร์ได้โดยตรง

อัตราค่าธรรมเนียมรายการละ 40 บาท สามารถเลือกรายการได้  ค่าบริการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทการรับเอกสาร

โดยในปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางในการขอคัดหนังสือรับรองบริษัทให้ง่ายและคล่องตัวยิ่งขึ้น

ซึ่งสามารถทำรายการผ่านธนาคารกว่า 4,000 สาขา เรียกว่าขอคัดหนังสือรับรองบริษัทแบบ e-Certificate

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเลือกค้นหารายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการ

จากนั้นจึงกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำขอ ก็สามารถขอคัดหนังสือรับรองบริษัทได้แล้ว

อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท จำนวน 5 รายการ  ค่าบริการของธนาคาร 150 บาท

ดูบริการรับทำบัญชีคลิก


    การคัดหนังสือรับรองบริษัทในปัจจุบันไม่ยุ่งยาก เพราะไม่ว่าจะทำธุรกรรมใด ๆ ก็จำเป็นจะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทประกอบ

เพื่อแสดงตัวตนของบริษัทนั้น ๆ ด้วย การเพิ่มความสะดวกในการคัดหนังสือรับรองบริษัท จึงเปิดกว้าง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ย้อนกลับหน้าแรก


ดูรวมบทความอื่นๆ  กดที่นี่

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com

www.p2paccounting.blogspot.com

www.facebook.com/p2paccounting