รับจดทะเบียนบริษัท


บริษัท สำนักงานบัญชี.พีทูพี จำกัด ให้บริการ "รับจดทะเบียนบริษัท" ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล "จดทะเบียนบริษัท" กับ สำนักงานบัญชี พีทูพี วันนี้ สำหรับ ธุรกิจรายใหม่ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SMEs, Startup รับฟรี
ฟรี ตรายาง (ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า2,000บาท)
ฟรี จองชื่อให้จำนวน 3 ชื่อ
ฟรี เอกสารประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ
ฟรี มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (เฉพาะจังหวัดนนทบุรี) อำนวยความสะดวกก่อนการ "จดทะเบียนบริษัท"
     มีทีมงานมืออาชีพที่ให้คำปรึกษาก่อนการ "จดทะเบียนบริษัท"
     ประสบการณ์การ "รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท" มากว่า 20 ปี


ให้บริการจดทะเบียนบริษัทถึงที่บ้าน

ทำไมต้องใช้บริการจากเรา

บริษัท สำนักงานบัญชี.พีทูพี.คือทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาด้าน "จดทะเบียนบริษัท" เริ่มตั้งแต่รายละเอียดเล็กน้อย ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ อาทิเช่น แบบจองชื่อบริษัท คำขอ "จดทะเบียนบริษัท" จำกัด หนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งมีลำดับขั้นตอน ในการกรอกข้อมูลต่างๆ ต้องสำพันธ์ตามลำดับ และเกี่ยวโยงไปกับเอกสาร หลักฐานต่างๆ หลายๆ รายการ เมื่อได้รับคำแนะนำหรือให้เราช่วยให้คำปรึกษาสิ่งต่างๆ ดังกล่าว ก็จะไม่ยากอย่างที่ท่านคิด ซึ่งในรายละเอียดเล็กๆน้อยเหล่านี้ สำหรับผู้ไม่เคยจัดทำอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่สำหรับสำหรับสำนักงานบัญชีเราได้ผ่านประสบการณ์และได้แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มาแล้ว จึงของนำประสบการณ์ทักษะ และความรู้เหล่านี้ มาจัดการแก้ไขปัญหาให้ท่าน ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่ ขอรับรองและพิสูจน์ได้ เราเข้าใจในธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น ขอมีส่วนร่วม ลดค่าใช้จ่ายของท่าน จนกว่าที่กิจการของท่านจะมีรายได้ โดยลูกค้าจะได้รับ ความสะดวก และบริการให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจ จากทางบริษัท โดยมุ่งผลสำเร็จในการ "จัดตั้งบริษัท" ของลูกค้ามาก่อนค่าบริการ ยินดีให้คำปรึกษาก่อนโดยไม่คิดมูลค่า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ "จดทะเบียนบริษัท" แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง หรือยังไม่เข้าใจขั้นตอน เกี่ยวกับการ "จดทะเบียนบริษัท" ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ในการ "จดทะเบียนบริษัท" หรือ ยังไม่แน่ใจในการจะจัดตั้งบริษัท จะจดบริษัทดีหรือไม่ สนใจสอบถามเพิ่มเติมขอความมั่นใจเพิ่ม หรือต้องการความรู้และศึกษาข้อดีข้อเสียในการจดทะเบียนบริษัท โทรได้เลยเรายินดีที่จะตอบคำถามทุกท่านโดยทีมงานที่น่ารัก ตลอดถึงเรื่องอื่นๆ อันเนื่องจาก ขั้นตอน สถานที่และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการ "จดทะเบียนบริษัท" นั้น ค่อนข้างจะยุ่งจากและซับซ้อน เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทุกท่านด้วยความจริงใจ


        เราไม่เพียงแต่ให้ "บริการจดทะเบียนบริษัท" เท่านั้น เรายังให้คำปรึกษาดังกล่าวทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ "จัดตั้งบริษัท" โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆหรือคิดเงินค่าบริการก่อนการตกลง การให้คำปรึกษาหรือการให้บริการ "จดทะเบียนบริษัท" ควบคุมและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีและการ "จดทะเบียนนิติบุคคล" ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคลและผ่านการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของลูกค้ามาตลอด 20 ปี ขอนำทักษะและเทคนิคในดำเนินงานเหล่านี้แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจ มองเป้าหมายความสำเร็จของลูกค้าเป็นหลัก โดยยืดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร เป็นหลัก ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมาย ลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับการ "เปิดบริษัท" เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการ "จดทะเบียนบริษัท" จากบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี ได้ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านมา ณ.ที่นี้ สำหรับความไว้วางไจ ขอให้เราได้บริการ และให้คำแนะท่านอย่าง พี่,น้อง ในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความยินดี

"เพราะเราคือครอบครัว ครอบครัวบัญชี"ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

1. ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับราชการ (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

 

           ตั้งบริษัท

    5,000.00

           ค่าบริคณห์สนธิ

       500.00

           ค่าอากร

       400.00

           ค่าคัดสำเนาเอกสาร

       450.00

           รวม

    6,350.002. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

 

    ค่าบริการจดทะเบียน,ค่าทนายความ,ค่าผู้สอบบัญชี

    5,650.00         รวมทั้งสิ้น

    12,000.00

หมายเหตุ: ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาท ทุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอ จดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี

ระยะเวลาในการดำเนินการ

    ระยะเวลา 3-5 วัน ในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

    *** เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน ในการจดทะเบียนบริษัท ***

อัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติม

 1. จดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 3. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
 4. จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
 5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
 6. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
 7. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
 8. จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท

นักธุรกิจมือใหม่ควรรู้…การ "จดทะเบียนบริษัท" สำคัญอย่างไร


หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ อาจสงสัยว่าเราจำเป็นไหมที่ต้อง "จดทะเบียนบริษัท" แล้วต้องทำอย่างไร มีวิธีการและขั้นตอนยุ่งยากไหม และที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่ เหล่านี้คงเป็นข้อคำถามที่อยู่ในใจของเจ้าของกิจการมือใหม่ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน


อะไรคือการ "จดทะเบียนบริษัท"

ก่อนอื่นต้องไปทำความเข้าใจก่อนว่าการ "จดทะเบียนบริษัท" คือ การทำธุรกิจอย่างหนึ่งในรูปของบริษัทที่สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของเราได้ รวมไปถึงสามารถต่อยอดรองรับงานต่าง ๆ ในแบบที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งการ "จดทะเบียนบริษัท" นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.     แบบทะเบียนพาณิชย์ หรือแบบบุคคลธรรมดา ประเภทนี้จะเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียว มีอิสระในการตัดสินใจทุกอย่างในกิจการอย่างเต็มที่ มีข้อดี คือ การเสียภาษีจะคำนวณอัตราภาษีหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว

2.     แบบทะเบียนนิติบุคคล สำหรับกิจการที่มีเจ้าของตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การกระทำทุกอย่างจะอยู่ในรูปของบริษัททั้งหมด มีข้อดี คือ ต้องจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดแค่ 20% ซึ่งจะน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบพาณิชย์การค้า แต่อาจเกิดความล่าช้า เพราะมีผู้ตัดสินใจหลายคน สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก คือ

-          ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถทำกิจการร่วมกันได้ และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน

-          ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล หากกิจการขาดทุน ไม่ต้องจ่ายภาษี

-          บริษัทจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ


                     

เมื่อไรถึงต้อง "จดทะเบียนบริษัท"


เมื่อกิจการเริ่มเติบโตขึ้น รายรับของกิจการจะเป็นตัวบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ควร "จดทะเบียนบริษัท" นั่นคือ เมื่อรายได้มีมากกว่า 750,000 บาท ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่ 20% ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีอยู่ที่ 35% ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี นอกจากนี้หากผู้ประกอบการอยากสร้างเครดิตทางบัญชี เพื่อหาช่องทางการขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการ เนื่องจากในรูปแบบของบริษัทจะมีการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัท ทำให้เห็นตัวเลขที่แท้จริง และการยื่นขอสินเชื่อก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย                     

อยาก "จดทะเบียนบริษัท" ต้องทำอย่างไร


1.      ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจองและตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล

2.      จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยต้องยื่นภายใน 30 วันนับจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัทแล้ว โดยต้องระบุข้อมูลชัดเจน ได้แก่ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน ข้อมูลพยานบุคคล 2 คน จำนวนทุน ข้อมูลกรรมการ ชื่อและเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน ข้อมูลผู้ถือหุ้นแต่ละคน

3.     เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม ได้แก่ แบบจองชื่อนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อตั้งและกรรมการทุกคน สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป เมื่อเอกสารครบ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตใกล้บ้าน  87 แห่ง เมื่อจัดตั้งขึ้นสำเร็จแล้ว จะได้รับมอบหนังสือรับรอง


             

  

ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง


ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ได้แก่

-     ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุน แสนละ 50 บาท ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

-     ค่าธรรมเนียม "จดทะเบียนบริษัท" ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5, 000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท

-     ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

-     ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท

-     คำรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

และทั้งหมดนี้คือเรื่องที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ เปิดกิจการใหม่ หากท่านกำลังจะทำการ "จดทะเบียนบริษัท" อย่าลืมศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการจดทะเบียนเพื่อความสะดวกในการดำเนินการ และป้องกันความผิดพลาดของขั้นตอนการเปิดกิจการต่าง ๆ อีกด้วย

จดทะเบียนบริษัท ต้องทำอย่างไร

                ผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการ "จดทะเบียนบริษัท" เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย จะได้ดำเนินกิจการได้อย่างคล่องตัวและเพิ่มความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เรามาดูการเตรียมตัวและขั้นตอนของการ "จดทะเบียนบริษัท" กัน

1.        จดชื่อบริษัทและจดทะเบียนบริคณห์สนธิ เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อบริษัท ซึ่งจะต้องทำการจองชื่อนิติบุคคลที่ไม่ซ้ำกับบริษัทที่เคยจดทะเบียนไว้แล้ว โดยสามารถยื่นจองชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือไปยื่นจองชื่อด้วยตัวเอง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพื้นที่  เมื่อยื่นจองชื่อเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงการเตรียมจดทะเบียนบริคณห์สนธิ  เตรียมที่อยู่และที่ตั้งของบริษัท วัตถุประสงค์ของการ "จดทะเบียนบริษัท" จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียน ข้อมูลของผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คน และชื่อกรรมการอย่างน้อย  1 คน2.        จองซื้อหุ้นและนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในการ "จดทะเบียนบริษัท" จะต้องจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด และนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หลักฐานความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัท สำเนารายงานการประชุมการจัดตั้งบริษัท สำเนาข้อบังคับ สำเนาหลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้น แผนที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัทและของคณะกรรมการทุกคน ซึ่งเอกสารสำคัญทุกฉบับจะต้องมีการลงนามรับรองจากผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย 1 คน

3.        กรอกคำขอจดทะเบียน เมื่อจัดเตรียมเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องทำการกรอกคำขอจดทะเบียนและแบบชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ได้แก่ คำขอ "จดทะเบียนบริษัท" จำกัด (แบบ บอจ.1) , แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท, รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3), แบบวัตถุประสงค์ (แบบ ว.), รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้


4.        ค่าธรรมเนียม สุดท้ายคือการเตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับ "จดทะเบียนบริษัท" ประกอบด้วย ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับละ 500 บาท, ค่าจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจำกัด ฉบับละ 5,000 บาท, หนังสือรับรอง รายการละ 40 บาท, ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียนอีกหน้าละ 50 บาท เพราะฉะนั้นผู้ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องจัดเตรียมเงินสดสำหรับชำระค่าธรรมเนียมไปให้พร้อมด้วย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ


เมื่อจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบคำขอและเตรียมค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเดินทางไปยื่น "จดทะเบียนบริษัท" ได้ที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่หากหลายคนยังคิดว่ามีความยุ่งยาก ซับซ้อนและค่อนข้างไม่เข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ก็สามารถหาข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพื้นที่ที่อยู่อาศัย หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์  www.p2paccounting.comบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.