รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท


สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการ "รับจดทะเบียนบริษัท"

    สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด รับจดทะเบียนบริษัท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

    โดยทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนสำหรับการ"จดทะเบียนบริษัท" ด้วยประสบการณ์ "จัดตั้งบริษัท" มากว่า 25 ปี  แนะนำอ่านจดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไร

" ให้คำปรึกษาและดูแลธุรกิจของท่านอย่างเป็นระบบ "


จดทะเบียนบริษัท สะดวก ครบ จบ ในที่เดียว

    จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายใหม่ทุกธุรกิจ SMEs, Startup กับเราวันนี้ รับฟรีทันที

     1. ตรายาง(ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)
    2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า2,000บาท)
    3. จองชื่อให้จำนวน 3 ชื่อ
    4. เอกสารประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ
    5. มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (เฉพาะจังหวัดนนทบุรี) อ่านจดบริษัท นนทบุรี ที่ไหน

"สำนักงานบัญชีเราอำนวยความสะดวกก่อนการจดทะเบียนบริษัท"


รับจดทะเบียนบริษัทพร้อมการให้คำแนะนำถึงที่บ้าน

ด้วยประสบการณ์โดยเฉพาะด้านมากว่า 25 ปี 

    เรามีความเชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลการจัดตั้งบริษัทของคุณ สำหรับผู้ที่กังวลไม่มีความรู้สำหรับการจัดตั้งบริษัท เราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลในทุกขั้นตอน

    เป็นที่ปรึกษาด้านงบการเงิน ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านวางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร้จรูป เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายในทุกขั้นตอน โดยการใช้บริการกับเรา ดูรายละเอียดบริการรับทำบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่

" จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรื่องง่ายที่เราจัดการให้ท่านได้ดั่งใจ "


การให้บริการจากเรา ที่คุณเลือกใช้บริการได้ มีดังนี้

บริการจองชื่อ
บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่องเช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นต้น
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชีจัดการเกี่ยวกับภาษี

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

ใช้ระยะเวลา 3-5 วันในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

*เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน ในการจดบริษัท *


อัตราค่าบริการในการจดทะเบียนอื่นๆ

            จดทะเบียนบริษัทราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
            จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
            จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯราคา 3,000 บาท
            จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดคณะบุคคลราคา 3,000 บาท
            ขึ้นทะเบียนประกันสังคมราคา 3,000 บาท
            จดภาษีมูลค่าเพิ่มราคา 2,000 บาท อ่านรายละเอียดการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
            จดเปลี่ยนแปลงสรรพากรราคา 3,000 บาท
            จดเลิกกิจการ ราคา18,
000 บาท

เลือกใช้บริการจากเรา ดีอย่างไร?

    ทุกขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะที่พร้อมจะดูแลทุกขั้นตอน

    ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบจองชื่อบริษัท, คำขอจดทะเบียน, หนังสือบริคณห์สนธิ

    แนะนำลำดับขั้นตอน ในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับจดทะเบียนการให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการจดทะเบียน

    ลดระยะเวลาในการดำเนินการให้สั้นลงพร้อมการให้การดูแลที่ดี มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การจัดตั้งบริษัทของคุณตั้งแต่เริ่มแรก

ก่อนการเป็นจดทะเบียนนิติบุคคลท่านสามารถปรึกษา สำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อการเตรียมตัวได้ที่นี่

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่หมดกังวลได้

    เราให้คำปรึกษาท่านเข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรื่องยากที่คุณเลือกให้เราเป็นผู้ช่วยได้

ลดความยุ่งยาก แถมยังเพิ่มความสะดวกเพิ่มเทคนิคให้บริษัทและผู้ประกอบการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ง่ายง่าย

ขั้นตอนการจด

  (1) จองชื่อนิติบุคคล (2) ยื่นจดบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท (3) เตรียมหลักฐาน (4) เซ็นรับรองเอกสาร (5) จดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  ลดความแออัด และประหยัดเวลา จดทะเบียนบริษัท ยุค WFH

  ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

  1. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ (ทุน 1 ล้าน)

  ตั้งบริษัท  5,000.00

  ค่าบริคณห์สนธิ 500.00

  ค่าอากร 400.00

  ค่าคัดสำเนา 450.00

  รวม 6,350.00

  2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

  ค่าบริการจดทะเบียน,ค่าทนายความ,ค่าผู้สอบบัญชี  5,650.00

  รวมทั้งสิ้น 12,000.00

  หมายเหตุ:ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาทจะเสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาททุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท


   จดทะเบียนบริษัท คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ?

      การจดทะเบียนบริษัทคือ การดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจของเรามีความน่าเชื่อถือ จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

      ด้วยการจดทะเบียนบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้รายชื่อบริษัทของเราปรากฏชื่อในทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

      คู่ค้าหรือลูกค้าผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัทจึงสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของบริษัทเราผ่านการจดทะเบียนบริษัทได้

      ดังนั้นการจดทะเบียนบริษัทจึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือกระตุ้นการเติบโตให้กับทุกธุรกิจได้

  "จดทะเบียนบริษัท"แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

      1.แบบทะเบียนพาณิชย์หรือแบบบุคคลธรรมดาประเภทนี้จะเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียว ทำให้มีอิสระในการตัดสินใจทุกอย่างในกิจการอย่างเต็มที่
              ข้อดี คือ การเสียภาษีจะคำนวณอัตราภาษีหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว
      2.แบบทะเบียนนิติบุคคลสำหรับกิจการที่มีเจ้าของตั้งแต่2 คนขึ้นไปการกระทำทุกอย่างจะอยู่ในรูปของบริษัททั้งหมด
              ข้อดี คือจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดเพียง 20%ซึ่งจะน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบพาณิชย์การค้าแต่อาจเกิดความล่าช้า เพราะมีผู้ตัดสินใจหลายคน

  สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก คือ

                -  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญมีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถทำกิจการร่วมกันได้และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน
                -  ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลหากกิจการขาดทุน ไม่ต้องจ่ายภาษี
                -  บริษัทจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่3 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีมีความน่าเชื่อถือ
  ควรจดทะเบียนบริษัทเมื่อใด?

      การจดทะเบียนบริษัทควรดำเนินการเมื่อกิจการเริ่มมีความเจริญเติบโตขึ้น มีการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าหรือต้องการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น

      และเมื่อรายได้มีมากกว่า 750,000 บาท ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่ 20% ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีอยู่ที่ 35% ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของการริเริ่มการจดทะเบียนบริษัท
      อีกทั้งหากผู้ประกอบการต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นต้องการให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักผ่านชื่อบริษัทให้มากขึ้น

      ก็ควรเริ่มจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากในรูปแบบของบริษัทจะมีการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัท

      ทำให้เห็นตัวเลขที่แท้จริง และการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

      เนื่องจากธนาคารสามารถตรวจสอบสถานะเครดิตการเงิน ความน่าเชื่อถือผ่านการจดทะเบียนบริษัทได้


  ขั้นตอนการ จดทะเบียนบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

  1.ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจองและตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล

  2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัทโดยต้องยื่นภายใน 30 วัน

  นับจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัทแล้วโดยต้องระบุข้อมูลชัดเจนได้แก่ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน

  พร้อมข้อมูลพยานบุคคล 2 คน จำนวนทุนข้อมูลกรรมการชื่อและเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทนข้อมูลผู้ถือหุ้นแต่ละคน

  3.เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมได้แก่

  - แบบจองชื่อนิติบุคคล
  - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อตั้งและกรรมการทุกคน
  - สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  - แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

      เมื่อรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้วสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่อยู่ในพื้นที่บริษัทของคุณทั้ง87 แห่ง เมื่อจัดตั้งบริษัทสำเร็จแล้ว จะได้รับมอบหนังสือรับรองบริษัท


  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทได้แก่

  -ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิคิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาทขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

   -ค่าธรรมเนียม"จดทะเบียนบริษัท" ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทและไม่เกิน 250,000 บาท

  -ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท

  -ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท

  -คำรับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท

  การจดทะเบียนบริษัทจะมีหลากขั้นตอนและอาจจะดูยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทแต่การจดทะเบียนบริษัทมีข้อดีต่อธุรกิจของคุณในหลายด้าน

  การเลือกให้เราเป็นผู้ดำเนินการ “จดทะเบียนบริษัท” ให้การจดทะเบียนบริษัทของคุณก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น คล่องตัวกับทุกขั้นตอนการดำเนินการพร้อมการให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง `ติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาได้ที่นี่

  "สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด ผู้ช่วยนักธุรกิจมือใหม่ และผู้ประกอบการไฟแรงทุกท่านยินดีให้บริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ครบทั้งวงจร"


  เกี่ยวกับสำนักงานบัญชีเรา

  บทความอื่นๆของสำนักงานบัญชี