รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นจำกัด ในราคาประหยัด

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ในราคาประหยัด


สำนักงานบัญชี พีทูพี บริการรับจดทะเบียนบริษัท

    สำนักงานบัญชี พีทูพี รับจดทะเบียนบริษัท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนสำหรับการ จดทะเบียนบริษัท ด้วยประสบการณ์ จัดตั้งบริษัท มากว่า 25 ปี 

อ่านบทความ Step by step การจดทะเบียนบริษัท

" ทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษา จดทะเบียนบริษัท ท่านด้วยประสบการณ์ "


จดทะเบียนบริษัท สะดวกครบจบในที่เดียว

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายใหม่ทุกธุรกิจ SMEs, Startup กับเราวันนี้ รับฟรีทันที

1. ตรายาง(ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)
2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า2,000บาท)
3. จองชื่อให้จำนวน 3 ชื่อ
4. เอกสารประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ
5. มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (เฉพาะจังหวัดนนทบุรี)

แนะนำอ่าน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี ที่ไหน

"สำนักงานบัญชีเราอำนวยความสะดวกให้ท่านในทุกด้านก่อนการจดทะเบียนบริษัท"


รับจดทะเบียนบริษัทพร้อมการให้คำแนะนำถึงที่บ้าน

ด้วยประสบการณ์จดทะเบียนบริษัทเฉพาะด้าน มากว่า 25 ปี 

    เรามีความเชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลการจัดตั้งบริษัทของคุณ สำหรับผู้ที่กังวลไม่มีความรู้สำหรับการจัดตั้งบริษัท เราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลในทุกขั้นตอน

    เป็นที่ปรึกษาด้านงบการเงิน ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านวางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร้จรูป เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายในทุกขั้นตอน โดยการใช้บริการกับเรา 

ดูรายละเอียดบริการรับทำบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่

" จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรื่องง่ายๆที่เราจัดการให้ท่านได้ดั่งใจ "


บริการจากเรา ที่ท่านเลือกใช้บริการได้ มีดังนี้

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่องเช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชีจัดการเกี่ยวกับภาษี

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

ใช้ระยะเวลา 3-5 วันในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

*เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน ในการจดบริษัท *


ค่าบริการในการจดทะเบียนอื่น ๆ

 • จดทะเบียนบริษัทราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดคณะบุคคลราคา 3,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมราคา 3,000 บาท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่มราคา 2,000 บาท 
 • จดเปลี่ยนแปลงสรรพากรราคา 3,000 บาท
 • จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท

อ่านรายละเอียด การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


บริการจดทะเบียนบริษัทจากเรา ดีอย่างไร?

    ขั้นตอนการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ของท่านจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ที่พร้อมจะดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบจองชื่อบริษัท, คำขอจดทะเบียน, หนังสือบริคณห์สนธิ แนะนำลำดับขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเหล่านี้

    ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับจดทะเบียนการให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับการจดทะเบียนลดระยะเวลาในการดำเนินการให้สั้นลงพร้อมการให้การดูแลที่ดี มีประสิทธิภาพตอบโจทย์การจัดตั้งบริษัทของคุณตั้งแต่เริ่มแรก

    ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่หมดกังวลได้ เราให้คำปรึกษาท่าน เข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรื่องยากที่คุณเลือกให้เราเป็นผู้ช่วยลดความยุ่งยาก แถมยังเพิ่มความสะดวกเพิ่มเทคนิคให้บริษัทและผู้ประกอบการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ง่ายง่าย

อ่านรายละเอียดบริการ ที่ปรึกษาทางบัญชี สำนักงานบัญชี พีทูพี 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท


  (1) จองชื่อนิติบุคคล (2) ยื่นจดบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท (3) เตรียมหลักฐาน (4) เซ็นรับรองเอกสาร (5) จดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  


  แนะนำอ่านบทความประหยัดเวลา จดทะเบียนบริษัท ยุค WFH

  ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

  1. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ (ทุน 1 ล้าน)

  • ตั้งบริษัท  5,000.00
  • ค่าบริคณห์สนธิ 500.00
  • ค่าอากร 400.00
  • ค่าคัดสำเนา 450.00

  รวม 6,350.00

  2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

  • ค่าบริการจดทะเบียน,ค่าทนายความ,ค่าผู้สอบบัญชี  5,650.00

  รวมทั้งสิ้น 12,000.00

  หมายเหตุ:ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ล้านบาทจะเสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาททุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท


   จดทะเบียนบริษัท คืออะไร ?

      การจดทะเบียนบริษัท คือ การดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจของท่านมีความน่าเชื่อถือ จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดด้วยการจดทะเบียนบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

      เพื่อให้รายชื่อบริษัทของเราปรากฏชื่อ ในทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คู่ค้า หรือลูกค้า ผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท สามารถตรวจสอบความมีตัวตนของ บริษัทท่าน ผ่านการจดทะเบียนบริษัทได้

  " การจดทะเบียนบริษัท สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ กระตุ้นการเติบโต ให้กับธุรกิจท่านได้ "

  จดทะเบียนบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

      1.แบบทะเบียนพาณิชย์หรือแบบบุคคลธรรมดาประเภทนี้จะเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียว ทำให้มีอิสระในการตัดสินใจทุกอย่างในกิจการอย่างเต็มที่ ข้อดี คือ การเสียภาษีจะคำนวณอัตราภาษีหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว
      2.แบบทะเบียนนิติบุคคลสำหรับกิจการที่มีเจ้าของตั้งแต่2 คนขึ้นไปการกระทำทุกอย่างจะอยู่ในรูปของบริษัททั้งหมด ข้อดี คือจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดเพียง 20%ซึ่งจะน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบพาณิชย์การค้าแต่อาจเกิดความล่าช้า
  เพราะมีผู้ตัดสินใจหลายคน

  สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก คือ

      -  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญมีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถทำกิจการร่วมกันได้และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน

      -  ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลหากกิจการขาดทุน ไม่ต้องจ่ายภาษี

      -  บริษัทจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่3 คนขึ้นไป ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีมีความน่าเชื่อถือ  ควรจดทะเบียนบริษัทเมื่อใด

      การจดทะเบียนบริษัท ควรดำเนินการเมื่อกิจการเริ่มมีความเจริญเติบโตขึ้น มีการติดต่อประสานงานกับคู่ค้า หรือต้องการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นและเมื่อรายได้มีมากกว่า 750,000 บาท ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่ 20%

      ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีอยู่ที่ 35% ซึ่งถือว่าเป็น ข้อดีของการริเริ่มการ จดทะเบียนบริษัท อีกทั้งหากผู้ประกอบการต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นต้องการให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักผ่านชื่อบริษัทให้มากขึ้น

      ควรเริ่มจดทะเบียนบริษัท เนื่องจากในรูปแบบของบริษัทจะมีการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัททำให้เห็นตัวเลขที่แท้จริง 

      การยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเนื่องจากธนาคารสามารถตรวจสอบสถานะเครดิตการเงิน ความน่าเชื่อถือผ่านการจดทะเบียนบริษัทได้


  ขั้นตอนการ จดทะเบียนบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

      1.ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจองและตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล

      2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัทโดยต้องยื่นภายใน 30 วันนับจาก วันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัทแล้วโดยต้องระบุข้อมูลชัดเจนได้แก่

  ชื่อบริษัท ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน พร้อมข้อมูลพยานบุคคล 2 คน จำนวนทุน ข้อมูลกรรมการ ชื่อ และเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนข้อมูลผู้ถือหุ้นแต่ละคน

      3.เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมได้แก่

  • แบบจองชื่อนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อตั้งและกรรมการทุกคน
  • สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

      เมื่อรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่อยู่ในพื้นที่บริษัทของคุณทั้ง 87 แห่ง เมื่อจัดตั้งบริษัทสำเร็จแล้ว จะได้รับมอบหนังสือรับรองบริษัท

  อ่านบริการคัดหนังสือรับรองบริษัท


  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทได้แก่

  • ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาทขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนบริษัท ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทและไม่เกิน 250,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองฉบับละ 200 บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100 บาท
  • คำรับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท

      การจดทะเบียนบริษัทจะมีหลากขั้นตอนและอาจจะดูยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทแต่การจดทะเบียนบริษัทมีข้อดีต่อธุรกิจของคุณในหลายด้าน

      การเลือกให้เราเป็นผู้ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ให้การจดทะเบียนบริษัทของคุณก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น คล่องตัวกับทุกขั้นตอนการดำเนินการพร้อมการให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง 

  ติดต่อสอบถาม ขอรับใบเสนอราคา

  " สำนักงานบัญชี พีทูพี ผู้ช่วยนักธุรกิจมือใหม่ และผู้ประกอบการไฟแรงทุกท่าน ยินดีให้บริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ครบทั้งวงจร "


  ดูรวมบทความอื่นๆ