รับจดทะเบียนบริษัทรับจดทะเบียนบริษัท

สำนักงานบัญชี พีทูพี

ให้บริการ "รับจดทะเบียนบริษัท" ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


"จดทะเบียนบริษัท" กับ สำนักงานบัญชี พีทูพี วันนี้ สำหรับ ธุรกิจรายใหม่ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SMEs, Startup รับฟรี

ฟรี ตรายาง (ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า2,000บาท)
ฟรี จองชื่อให้จำนวน 3 ชื่อ
ฟรี เอกสารประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ
ฟรี มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (เฉพาะจังหวัดนนทบุรี) อำนวยความสะดวกก่อนการ "จดทะเบียนบริษัท"
    

มีทีมงานมืออาชีพที่ให้คำปรึกษาก่อนการ "จดทะเบียนบริษัท"
ประสบการณ์การ "รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท" มากว่า 20 ปี

ให้บริการจดทะเบียนบริษัทถึงที่บ้าน

ทำไมต้องใช้บริการจดทะเบียนบริษัทจากเรา

    บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี คือทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านจดทะเบียนบริษัท

   เริ่มตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบจองชื่อบริษัท, คำขอจดทะเบียนบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ

   ลำดับขั้นตอน ในการกรอกข้อมูลต่างๆ ต้องสัมพันธ์ตามลำดับรวมไปกับเอกสาร หลักฐานต่างๆ หลายรายการ 

   เมื่อท่านผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำสิ่งต่างๆ ดังกล่าว ก็จะไม่ยากอย่างที่ท่านคิด


   ซึ่งในรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ สำหรับผู้ไม่เคยจัดทำอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก

   แต่สำหรับสำนักงานบัญชีเราได้ผ่านประสบการณ์และได้แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มาแล้ว

   จึงของนำความรู้เหล่านี้ มาจัดการแก้ไขปัญหาให้ท่านผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับสำนักงานบัญชี


เราไม่เพียงแต่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น

    โดยลูกค้าจะได้รับบริการให้คำปรึกษา จากทางบริษัท โดยมุ่งผลสำเร็จในการจดทะเบียนบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า

    สำหรับลูกค้าที่ต้องการ จดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีความมั่นใจ ในการจัดตั้งบริษัท กังวลภาระภาษี การนำส่งงบการเงิน ฯลฯ

    สอบถามเพื่อความมั่นใจต้องการความรู้ ข้อดีข้อเสียของการ จดทะเบียนบริษัท เรายินดีที่จะตอบคำถามทุกท่าน 

    โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 20 ปี   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม บริการที่ปรึกษาบัญชี

ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านมา ณ ที่นี้สำหรับความไว้วางใจ

ให้เราได้บริการ และให้คำปรึกษาท่าน อย่างพี่กับน้องในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความยินดี


"เพราะเราคือครอบครัว ครอบครัวบัญชี"

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

1. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ (ทุน 1 ล้าน)

 

           ตั้งบริษัท

5,000.00

           ค่าบริคณห์สนธิ

   500.00

           ค่าอากร

   400.00

           ค่าคัดสำเนา

   450.00

           รวม

 6,350.00


2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท

 

    ค่าบริการจดทะเบียน,ค่าทนายความ,ค่าผู้สอบบัญชี

 5,650.00          รวมทั้งสิ้น

 12,000.00

หมายเหตุ: ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาท ทุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท


สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอ จดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี


ระยะเวลาในการดำเนินการ

    ระยะเวลา 3-5 วัน ในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท
    *** เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน ในการจดทะเบียนบริษัท ***


อัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติม

                 จดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
                 จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
                 จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
                 จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า, จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
                 ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
                 จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
                 จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
                 จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท                 นักธุรกิจมือใหม่ควรรู้…การ "จดทะเบียนบริษัท" สำคัญอย่างไร

                 หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจอาจสงสัยว่าเราจำเป็นไหมที่ต้อง "จดทะเบียนบริษัท" แล้วต้องทำอย่างไร
                 มีวิธีการและขั้นตอนยุ่งยากไหม และที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่เหล่านี้คงเป็นข้อคำถามที่อยู่ในใจ
                 ของเจ้าของกิจการมือใหม่วันนี้เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน


                 อะไรคือการ "จดทะเบียนบริษัท"

                 ก่อนอื่นต้องไปทำความเข้าใจก่อนว่าการ "จดทะเบียนบริษัท" คือ การทำธุรกิจอย่างหนึ่งในรูปของบริษัท
                 ที่สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของเราได้รวมไปถึงสามารถต่อยอดรองรับงานต่าง ๆ
                 ในแบบที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งการ "จดทะเบียนบริษัท" นั้นแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ


                 1. แบบทะเบียนพาณิชย์หรือแบบบุคคลธรรมดา ประเภทนี้จะเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียว

                 มีอิสระในการตัดสินใจทุกอย่างในกิจการอย่างเต็มที่ มีข้อดี คือการเสียภาษีจะคำนวณอัตราภาษีหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว


                 2. แบบทะเบียนนิติบุคคลสำหรับกิจการที่มีเจ้าของตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปการกระทำทุกอย่างจะอยู่ในรูปของบริษัททั้งหมด

                 มีข้อดี คือต้องจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดแค่ 20% ซึ่งจะน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบพาณิชย์การค้าแต่อาจเกิดความล่าช้า

                 เพราะมีผู้ตัดสินใจหลายคน สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีก คือ


                         -  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถทำกิจการร่วมกันได้และแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน

                         -  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้ประกอบการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต้องจดทะเบียนนิติบุคคล หากกิจการขาดทุน ไม่ต้องจ่ายภาษี
                         -  บริษัทจำกัดมีผู้ประกอบการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ                 เมื่อไรถึงต้อง "จดทะเบียนบริษัท"


                 เมื่อกิจการเริ่มเติบโตขึ้นรายรับของกิจการจะเป็นตัวบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ควร "จดทะเบียนบริษัท"

                 นั่นคือเมื่อรายได้มีมากกว่า 750,000 บาท ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่20% ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีอยู่ที่35%ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี

                 นอกจากนี้หากผู้ประกอบการอยากสร้างเครดิตทางบัญชี เพื่อหาช่องทางการขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการ

                 เนื่องจากในรูปแบบของบริษัทจะมีการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัท

                 ทำให้เห็นตัวเลขที่แท้จริง และการยื่นขอสินเชื่อก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย                                      

                 อยาก "จดทะเบียนบริษัท" ต้องทำอย่างไร


                 1. ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจองและตรวจทะเบียนคำขอนิติบุคคล

                 2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยต้องยื่นภายใน 30 วัน

                 นับจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อบริษัทแล้วโดยต้องระบุข้อมูลชัดเจน ได้แก่ ชื่อบริษัท ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน

                 ข้อมูลพยานบุคคล 2 คน จำนวนทุน ข้อมูลกรรมการชื่อและเลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน ข้อมูลผู้ถือหุ้นแต่ละคน

                 3. เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมได้แก่ แบบจองชื่อนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ก่อตั้งและกรรมการทุกคน

                 สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้นแผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

                 เมื่อเอกสารครบให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตใกล้บ้าน  87 แห่ง เมื่อจัดตั้งขึ้นสำเร็จแล้ว จะได้รับมอบหนังสือรับรอง


                 ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ได้แก่

                 - ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาทขั้นต่ำ 500บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

                 - ค่าธรรมเนียม "จดทะเบียนบริษัท" ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5, 000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท

                 - ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท

                 - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท

                 - คำรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

                 และทั้งหมดนี้คือเรื่องที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ เปิดกิจการใหม่

                 หากท่านกำลังจะทำการ"จดทะเบียนบริษัท" อย่าลืมศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการจดทะเบียน

                 เพื่อความสะดวกในการดำเนินการและป้องกันความผิดพลาดของขั้นตอนการเปิดกิจการต่างๆ อีกด้วย


                 ดูบทความอื่นๆของสำนักงานบัญชี กดที่นี่

                 บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

                 โทรศัพท์ :  097 236 2994
                 ไอดีไลน์ :  p2pacc
                 www.p2paccounting.com
                 www.p2paccounting.business.site
                 www.facebook.com/p2paccounting