views

ที่ปรึกษาบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี


สำนักงานบัญชีพีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชี

      บริการครบวงจร เป็น "ที่ปรึกษาบัญชีภาษี"ให้กับผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาษี มีการควบคุมภายในการปฎิบัติงานพนักงานของบริษัทลูกค้าโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

      ลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจ วางใจ และมั่นใจ ในความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543

      จากแนวความคิดของการเป็นครอบครัวบัญชี ท่านทำธุรกิจเราดูแลกิจการให้ท่านด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปีเต็ม


เรามีความมั่นใจให้คำปรึกษาบัญชีภาษี     

    ลูกค้าทุกรายของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเป็น "ที่ปรึกษาบัญชีภาษี"โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านการ ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร

    เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทฯ ยังถือได้ว่าครบวงจรของ ด้าน "ที่ปรึกษาบัญชี"

    ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีและวางแผนภาษี สอนทำบัญชี จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express"

รายละเอียดการบริการต่างๆของสำนักงานบัญชี พีทูพี กดที่นี่


    1."ที่ปรึกษาบัญชี" ในขั้นตอนเริ่มแรกนั้นก็คือการจดทะเบียนบริษัท เริ่มตั้งแต่ลูกค้าจะทำการจองชื่อนิติบุคคลการยื่นและจัดเตรียมเอกสารจดบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทเตรียมหลักฐานต่างและเซ็นรับรองเอกสารแนะนำในการจดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    2."ที่ปรึกษาบัญชี" ในการจัดทำบัญชีเพื่อประหยัดเวลาโดยให้คำปรึกษาจากรับทำบัญชีที่ผ่านมาได้สั้งสมประสบการณ์เรียนรู้ทักษะซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลถึงการทำระบบบัญชีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย

ติดต่อขอรับใบเสนอราคา กดที่นี่


    3."ที่ปรึกษาบัญชีภาษี" เพื่อการป้องกันความผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมายข้อกำหนด ระเบียบรวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการอาจมีความรู้ไม่เพียงพอดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ที่ปรึกษาภาษี คือตัวช่วยที่ดีทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา

    4."ที่ปรึกษาบัญชี" เพื่อทำให้ง่ายต่อการบริหารการทำงานแบบมืออาชีพเมื่องานเป็นระบบการบริหารก็จะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    5.รับเป็น "ที่ปรึกษาบัญชี" ในการวางระบบบัญชี เพื่อให้ระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเพื่อปรับการทำงานให้เข้ากิจการให้ความรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของระบบภาษี ให้เครื่องมือแก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการทำงานเช่นโปรแกรมออกบิลโปรแกรมจัดการรายรับโปรแกรมคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น  มีการส่งรายการผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนแก่ลูกค้า ทุกรายการค้า ลูกค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอดสอนทําบัญชีสําหรับธุรกิจใหม่ รายละเอียดบริการรับวางระบบบัญชี กดที่นี่


6."ที่ปรึกษาบัญชี"ด้านการจำหน่ายและสอนพร้อมติดตั้ง โปรแกรมบัญชี Express เพื่อให้ท่านลูกค้าใช้งานง่ายครอบคลุมทั้งระบบ ช่วยให้งานในฝ่ายบัญชีของท่านมีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตรวจสอบรายการบัญชีซื้อขาย,ลูกหนี้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย,งบการเงิน
    ท่านสามารถติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาขอการรับบริการที่ปรึกษาบัญชีจาก สำนักงานบัญชี พีทูพี ได้โดย ติดต่อกดที่นี่

ย้อนกลับหน้าแรก


รวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com

www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting


บทความที่น่าสนใจ