ที่ปรึกษาบัญชี


ที่ปรึกษาบัญชีสำนักงานบัญชี พีทูพี บริการ "ที่ปรึกษาบัญชี" อย่างครบวงจร เป็น "ที่ปรึกษาบัญชีภาษี" ให้กับผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาษี มีการควบคุมภายในการปฎิบัติงานของพนักงานของบริษัทลูกค้า โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจ วางใจ และมั่นใจ ในความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ จากแนวความคิดของการเป็นครอบครัวบัญชี ท่านทำธุรกิจเราดูแลกิจการให้ท่าน ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปีเต็ม เรามีความมั่นใจลูกค้าทุกรายของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเป็น "ที่ปรึกษาบัญชีภาษี" โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านการ ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทฯ ยังถือได้ว่าครบวงจรของ ด้าน "ที่ปรึกษาบัญชี" ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนภาษี สอนทำบัญชี จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express"
1. "ที่ปรึกษาบัญชี" ในขั้นตอนเริ่มแรกนั้นก็คือการจดทะเบียนบริษัท เริ่มตั้งแต่ลูกค้าจะทำการจองชื่อนิติบุคคล การยื่นและจัดเตรียมเอกสารจดบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทเตรียมหลักฐานต่างและเซ็นรับรองเอกสารแนะนำในการจดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. "ที่ปรึกษาบัญชี" ในการจัดทำบัญชีเพื่อประหยัดเวลาโดยให้คำปรึกษาจากรับทำบัญชีที่ผ่านมาได้สั้งสมประสบการณ์เรียนรู้ทักษะซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลถึงการทำระบบบัญชีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย
3. "ที่ปรึกษาบัญชีภาษี" เพื่อการป้องกันความผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบรวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการอาจมีความรู้ไม่เพียงพอดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ ที่ปรึกษาภาษี คือตัวช่วยที่ดีทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา4. "ที่ปรึกษาบัญชี" เพื่อทำให้ง่ายต่อการบริหารการทำงานแบบมืออาชีพเมื่องานเป็นระบบการบริหารก็จะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น5. รับเป็น "ที่ปรึกษาบัญชี" ในการวางระบบบัญชี เพื่อให้ระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเพื่อปรับการทำงานให้เข้ากิจการ ให้ความรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของระบบภาษี ให้เครื่องมือแก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการทำงานเช่นโปรแกรมออกบิลโปรแกรมจัดการรายรับ โปรแกรมคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น  มีการส่งรายการผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน แก่ลูกค้า ทุกรายการค้า ลูกค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอดสอนทําบัญชีสําหรับธุรกิจใหม่
6. "ที่ปรึกษาบัญชี"ด้านการจำหน่ายและสอนพร้อมติดตั้ง โปรแกรมบัญชี Express เพื่อให้ท่านลูกค้าใช้งานง่ายครอบคลุมทั้งระบบ ช่วยให้งานในฝ่ายบัญชีของท่านมีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตรวจสอบรายการบัญชีซื้อขาย,ลูกหนี้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย,งบการเงิน
ท่านสามารถติดต่อสอบถามขอใบเสนอราคาขอการรับบริการ "ที่ปรึกษาบัญชี" จาก สำนักงานบัญชี พีทูพี ได้โดยติดต่อ
..........
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.