รับทำบัญชี

    ประสบการณ์ทำงานกว่า 15 ปี  "บริษัท พีทูพี การบัญชี จำกัด" มีการพัฒนาระบบการทำบัญชีให้กับลูกค้าตลอด "บริการรับทำบัญชี" เป็น "ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี"ผู้ประกอบการลดภาระความกังวลเกี่ยวกับ ด้านบัญชีและภาษี "นำเวลาไปมุ่งหารายได้เพิ่มเข้าสู่กิจการ"

*แพคเกจสุดประหยัด* ทำบัญชีรายเดือน ลดค่าใช้จ่ายให้กับ "ผู้ประกอบการใหม่"

1. เอกสาร 1-5 รายการ      1,000 บาท
2. เอกสาร 6-10 รายการ    1,500 บาท

3. เอกสาร 11-15 รายการ  2,000 บาท

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี

    การทำบัญชี นอกจาก "กฎหมายกำหนด" ให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชี ก็เพื่อให้บริษัทได้ "รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัท" มีผลการประกอบการ "กำไร หรือ ขาดทุน" เท่าไหร่ บริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน นำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อ "ปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น"

    การทำบัญชีจะทำให้ "การยื่นภาษีมีความถูกต้อง" ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีที่ดี รัดกุม การเสียภาษีถูกต้อง ก็จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร อนาคต "ไม่ต้องกลัวสรรพากรมาเยือน"

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้คุณ

 • จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
 • สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด
 • ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

 
Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
Small 2,500 บาทต่อเดือน 0 – 20 รายการต่อเดือน
Medium 3,000 บาทต่อเดือน 20 – 30 รายการต่อเดือน
Max 4,500 บาทต่อเดือน 31 – 60 รายการต่อเดือน
Max Plus 6,000 บาทต่อเดือน 61 – 90 รายการต่อเดือน

 

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

ด้านการบันทึกบัญชี

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ด้านประกันสังคม

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

บริการรับทำบัญชี (รายปี)

         บริษัทรับทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความรู้เพียงพอในการยื่นภาษีและประกันสังคมเองในแต่ละเดือน และจ้างสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินทีเดียวตอนสิ้นปี ทางสำนักงานบริษัทของเราก็มีการให้บริการในส่วนนี้ โดยเราจะทำการตรวจสอบแบบการยื่นภาษีของลูกค้าใหม่ทุกเดือนถ้าพบว่ามีการยื่นปิดก็จะทำใบปรับปรุงไปให้กับลูกค้าเพื่อไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับทางกรมสรรพากร บริการรับทำบัญชีรายปีจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ารับทำบัญชีรายเดือน เนื่องจากลูกค้าแบ่งเบาภาระการยื่นภาษีในแต่ละเดือนให้กับสำนักงานบัญชี

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
Year A 7,000 บาทต่อปี 50 รายการต่อปี
Year B 10,000 บาทต่อปี 100 รายการต่อปี
Year C 14,000 บาทต่อปี 150 รายการต่อปี

 หมายเหุต: ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายปี)

 • บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.