รับทำบัญชี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี สมุดรายวัน ปิดงบการเงิน

รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ BOI ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน

 

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

 

รับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
       บริษัท พีทูพี การบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการทางด้านบัญชีอย่างครบวงจร ได้แก่ รับทำบัญชี,รับตรวจสอบบัญชี,วางระบบบัญชี,วางแผนภาษี,จดทะเบียนบริษัท ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการควบคุมคุณภายใน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

        ท่านมั่นใจในการบริการ ท่านวางใจจากแนวความคิดของการเป็น ครอบครัวบัญชี ท่านทำธุรกิจ เราดูแลกิจการ ให้ท่านอุ่นใจ

ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 15 ปีเต็ม เรามีความมั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการเรา

"หากมองหาบริการมืออาชีพ

ระบบการทำงานที่ดี

ติดต่อเรา"


บริการของเรา

รับทำบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

จดทะเบียนบริษัท

รับสอนบัญชี

รับวางระบบบัญชี

รับวางแผนภาษี

รับคัดหนังสือรับรอง

รับเขียนโปรแกรมบัญชี


ปัญหาที่ลูกค้าส่วนใหญ่พบ

 ไม่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี

จ้างสำนักงานบัญชีแต่ก็โดนสรรพากรเรียกพบตลอดเวลา

 ตลอดทั้งปีไม่เคยรู้ว่าผลประกอบการตัวเองเป็นอย่างไร

 ไม่เคยได้รับคำแนะนำในการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง

ต้องการคำปรึกษาไม่สามารถติดต่อสำนักงานบัญชีได้


ทำไมเราจึงมั่นใจ

แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีเราได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานจนได้ระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้

 ทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า เพื่อปรับการทำงานให้เข้ากับลูกค้า

 ให้ความรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของระบบภาษี

 ให้เครื่องมือแก่ลูกค้าช่วยในการทำงานเช่น โปรแกรมออกบิล,โปรแกรมจัดการรายรับ,โปรแกรมคุมสินค้าคงเหลือ

 มีการส่งรายการผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนให้ลูกค้า

 ทุกรายการค้าลูกค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด


เราแตกต่างจากสำนักงานบัญชีอื่นอย่างไร

สำนักงานบัญชีมีอยู่มากมายทั่วประเทศ สิ่งที่บริษัทมีอยู่แตกต่างคู่แข่งทั่วไป คือ บริษัทเรามีการทุนในเทคโนโลยี่และมีการพัฒนาระบบการทำงานอยู่ตลอดเวลา เรามีการให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษีกับลูกค้าใหม่ทุกราย ลูกค้าที่ใช้บริการรับทำบัญชีกับเรา จะต้องมีการปฏิบัติตามระบบที่เราวางเอาไว้ นอกจากจะทำให้สำนักงานบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น ยังจะส่งผลทำให้ระบบบัญชีของลูกค้ามีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเติบโตได้ในอนาคต ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบบัญชีและภาษี 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

- คู่มือในการดำเนินธุรกิจสำหรับ SME ประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านบัญชี และภาษีเบื้องต้น

- ระบบการจัดการด้านบัญชี ได้แก่ ระบบรายได้ และระบบค่าใช้จ่าย

- ฟอร์มเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

ความสำเร็จในธุรกิจของท่าน

เป็นเป้าหมาย

ในการทำงานของเรา


© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.