บริการของเรา

ทำไมควรเลือกใช้บริการกับเรา ?

ประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า

สำนักงานบัญชี พีทูพี


คุณมนปพร วังตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท

สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการรับทำบัญชีครบวงจร

    สำนักงานบัญขี ที่รับทำบัญชี,รับสอนบัญชี,รับตรวจสอบบัญชี,วางระบบบัญชี,จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express,วางแผนภาษี,จดทะเบียนบริษัท

      ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี พีทูพี มีการควบคุมคุณภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจวางใจ และมั่นใจในความถูกต้อง


แนวความคิดของการเป็นสำนักงานบัญชี ที่เป็นครอบครัวบัญชี ท่านทำธุรกิจ เราดูแลกิจการให้ท่าน ด้วยประสบการณ์ ด้านบัญชีกว่า 25 ปีเต็ม

"เรามีความมั่นใจลูกค้าทุกรายของเรา จะได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการใช้บริการสำนักงานบัญชีของเรา"


สอนทำบัญชีโปรแกรมบัญชี Express 

สำนักงานบัญชี มืออาชีพด้านการบัญชี 

     บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เราครอบคลุมทุกเรื่องการทำบัญชีแบบครบวงจรสำหรับงานส่วนบุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ ฯลฯ

      ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการทำบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี สอนใช้โปรแกรมบัญชี ด้วยประสบการณ์ของสำนักงานบัญชี กว่า.25.ปี

"ท่านจะวางใจในการรับทำบัญชีที่โปร่งใส รักษาความลับ ความปลอดภัย ข้อมูลลูกค้าของสำนักงานบัญชี มั่นใจเราได้ทุกๆผลงาน"

ให้บริการรับทำบัญชีดังต่อไปนี้

รับทำบัญชีตามมาตราฐานครบวงจร

- บริการรับทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี
- บริการยื่นภาษีรายเดือนทุกแบบ
- บริการยื่นประกันสังคมทุกแบบ
- บริการบันทึกบัญชี
- บริการจัดทำสมุดรายวัน
- บริการปิดงบการเงิน 
ดูรายละเอียดบริการรับทำบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่

รับตรวจสอบบัญชี

    ให้บริการรับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ BOI ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน ด้วยประสบการณ์สำนักงานบัญชีในการการตรวจสอบบัญชีที่มากกว่า 120 บริษัททั่วประเทศ ในเครืออุตสาหกรรมชั้นนำรายได้โดยเฉลี่ย 1-3,000 ล้านบาท ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ในการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี ดูรายละเอียดบริการรับตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่


รับจดทะเบียนบริษัท

    ให้บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี,ขึ้นทะเบียนนายจ้าง,เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล,ย้ายที่ตั้งบริษัท,จดทะเบียนเลิกบริษัท,โดยจะเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร,และปริมณฑล

    โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับธุรกิจรายใหม่ SMEs และธุรกิจ Startup จะได้รับ ฟรี ตรายาง, จองชื่อ, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เอกสารประกอบธุรกิจ พิเศษลูกค้าสำนักงานบัญชี (จังหวัดนนทบุรี) มีบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร 

    เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าก่อนการจดทะเบียนบริษัท ดูละเอียดบริการจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติม กดที่นี่


บริการจดทะเบียนบริษัทถึงที่บ้าน

สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทง่ายๆดังนี้

1.สำนักงานบัญชีจะทำการจองชื่อนิติบุคคลให้แก่ท่าน
2.ยื่นจดบริคณห์สนธิและการจัดตั้งบริษัทให้ท่าน
3.เตรียมหลักฐานและนำไปให้ท่านเซ็นรับรองเอกสารส่งถึงที่บ้าน (กรุงเทพและปริมณฑล)
4.จดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

"โดยสำนักงานบัญชี ได้กำหนดนโยบายระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ 3-5 วันทำการในการจดทะเบียนบริษัท"

    ก่อนการเป็นเจ้าของกิจการนิติบุคคลท่านสามารถปรึกษา สำนักงานบัญชี พีทูพี เพื่อการเตรียมตัว กดที่นี่


รับวางระบบบัญชี

    สำนักงานบัญชีให้บริการรับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี  เพื่อให้บริษัทของลูกค้ามีการทำงาน ในบริษัทอย่างมีระบบไม่ซ้ำซ้อน ลดปัญหาความยุ่งยาก

    สำนักงานบัญชีเราจะช่วยธุรกิจท่านประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ สร้างกรอบความรับผิดชอบในหน้าที่ด้านต่างๆแก่พนักงาน เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน เกิดความชัดเจน ลดปัญหาความไม่โปร่งใส และป้องกันการเกิดปัญหาทุจริต การบริหารงานสามารถตรวจสอบได้ง่าย

    สำนักงานบัญชี จะเข้าพบท่านเพื่อทำความความเข้าใจถึงแผนของการทำงานให้กับลูกค้าก่อน ดูลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการ และจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย

    ดูละเอียดบริการรับวางระบบบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่


    พิเศษสุด!!! เรียนทำบัญชีกับ บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เรียนด้วยโปรแกรมบัญชี Express ตรวจสอบราคาโปรแกรมบัญชี express กดที่นี่ เรียนจบทำเป็นเลยภายใน 1 วันเท่านั้น 

    ไม่มีประสบการณ์ก็เรียนได้ รอบละ 3 ท่านเท่านั้น ในราคาเพียงท่านละ 3,000 บาท ดูรายละเอียดบริการรับสอนบัญชี กดที่นี่


สำนักงานบัญชี รับทำบัญชีอำนวยความสะดวกตัวช่วยธุรกิจ

      ในการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงมี ก็คือเงินลงทุน รวมไปถึงประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ ที่มีต่อธุรกิจประเภทนั้น 

     การจัดการด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียว การรวมหุ้น รวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการจดทะเบียนบริษัท และตัวช่วยธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการทางการเงินก็คือ

     สำนักงานบัญชี ที่ทำหน้าที่ทำบัญชีให้แก่กิจการต่าง ๆ นั่นเอง สำนักงานบัญชี ที่รับทำบัญชีเหล่านี้จะคอยดูแลเจ้าของกิจการในด้านการเงินครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

     การทำงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ดูแลบัญชีต้นทุน งบกำไร-ขาดทุน งบดุลรวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกจิปาถะอย่างเช่น การเสียภาษี กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านการเงิน ที่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเหตุผลที่

สำนักงานบัญชีคือตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านการเงิน

`1.ประหยัดเวลา การเลือกใช้ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้น ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลา ในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลถึง การทำระบบบัญชี ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย

  2.ป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบรวมไปถึงเรื่องของ ภาษีที่ผู้ประกอบการอาจมีความรู้ไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ สำนักงานบัญชี คือตัวช่วยที่ดีทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา

   3.ทำให้ง่ายต่อการบริหาร การทำงานแบบมืออาชีพ เมื่องานเป็นระบบการบริหารก็จะง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการเลือกสำนักงานบัญชีรับจ้างทำบัญชี

    1.ต้องมีความน่าเชื่อถือ เจ้าของกิจการต้องศึกษาข้อมูล ของสำนักงานบัญชี ที่จะว่าจ้างให้ละเอียด ทั้งประวัติของเจ้าของสำนักงานบัญชีประสบการณ์การทำงานผลงานรวมถึงระบบการทำงานต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมาและควรมีใบเสร็จที่ออกให้โดยสำนักงานบัญชีที่เราว่าจ้างด้วยทุกครั้ง

     2.ต้องมีระบบที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบการทำงานได้ ระบบการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรเลือกสำนักงานบัญชีที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ การรับ-ส่งเอกสาร ไปจนถึงการจัดทำรายงานบัญชีรายเดือนต้องเป็นสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ สามารถเข้าไปพูดคุยซักถามถึงระบบการทำงาน ข้อมูลต่างๆ รวมไปถึง สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องที่ต้องการได้

     3.ค่าใช้จ่ายต้องคุ้มค่ากับงาน เรื่องของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสำนักงานบัญชีรับทำบัญชี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณภาพของงานกับราคา ต้องมีความสัมพันธ์กัน อย่าเน้นที่ราคาถูกเป็นเกณฑ์ แต่ควรดูที่การทำงานว่า มีการบริการที่ครอบคลุมกับธุรกิจ ของเราสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ และที่สำคัญควรยึดหลักการที่ว่า "ค่าจ้างจะต้องไม่แพงกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท" นอกจากนี้จะต้องเลือกสำนักงานบัญชี ที่มีความชัดเจน ในการเก็บค่าใช้จ่าย เงื่อนไขค่าจ้าง ต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจน ในคราวเดียว โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

    การจ้าง สำนักงานบัญชี รับทำบัญชีเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ผู้ว่าจ้าง ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการว่าจ้างเพื่อผลที่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่เสียไป

 ดูรวมบทความอื่นๆ  กดที่นี่

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

เรามีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

เราพร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ