โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี expressจำหน่ายและสอนพร้อมติดตั้ง โปรแกรมบัญชี Express

      โดยผู้ชำนาญการ โปรแกรมบัญชี Express แบบครบวงจร ใช้งานง่ายครอบคลุมทั้งระบบช่วยให้งานในฝ่ายบัญชีของท่านมีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

       สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตรวจสอบรายการบัญชีซื้อขาย,ลูกหนี้เจ้าหนี้,ค่าใช้จ่าย,งบการเงิน ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อ โปรแกรม Express ในราคาที่คุ้มค่า

"บริการติดตั้งทั่วประเทศพร้อมสอนแนะนำการใช้งานโดยนักบัญชีผู้ชำนาญการโปรแกรม Express"
ราคา โปรแกรมบัญชี express

1. โปรแกรมบัญชี express windows singleforthai1.0,1.5.ราคารวมvat 7%.20,330 บาท
2. โปรแกรมบัญชี express windows LANforthai1.0,1.5.ราคารวมvat 7%.33,170 บาท
3. โปรแกรมบัญชี express windows singleforthai-english1.0,1.5.ราคารวมvat 7%.28,890 บาท
4. โปรแกรมบัญชี express windows LANforthai-english1.0,1.5.ราคารวมvat 7%.41,730 บาทราคาUpgrade โปรแกรมบัญชี express


1. โปรแกรมบัญชี express windows forthai.หรือ.thai-english จาก.single.เป็น.LAN.17,120.บาท
2. โปรแกรมบัญชี express windows จาก.For.thai.เป็น.thai-english.8,560.บาท

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

ประโยชน์ของโปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชีที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลาย ซึ่งแล้วแต่กิจการต่างจะนำมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเข้ากับรูปแบบของกิจการ แต่สำหรับ โปรแกรมบัญชี express  นั้นสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง และประโยชน์ของตัว โปรแกรมบัญชีexpress สามารถนำมาจัดการงานทางบัญชี ใช้ โปรแกรมบัญชี express ในการจัดการ และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับงานบัญชี อันได้แก่ งานบัญชีสินค้าคงเหลือ  งานบัญชีลูกหนี้การค้า  งานบัญชีเจ้าหนี้การค้า  งานบัญชีควบคุมสินทรัพย์  เงินเดือนและค่าแรง  ระบบบัญชีแยกประเภท  บัญชีกำไร และขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด ตลอดรวมถึงสามารถใช้  โปรแกรมบัญชี express ในการ จัดการเอกสารทางการบัญชี จัดการระบบฐานข้อมูลบัญชี วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน วงจรบัญชีของข้อมูลต่างใน ระบบบัญชี และการรายงาน กล่าวคือ โปรแกรมนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมทั้งวงจรของการทำบัญชีของกิจการบริษัทหรือห้างร้าน โรงงาน เริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมา อาจจะกล่าวได้ว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ถือว่า โปรแกรมบัญชี Express เหมาะสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ และบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงาน ที่มีขนาดกิจการขนาดเล็กตลอดจนไปถึงกิจการที่มีขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่


โปรแกรมบัญชี express จัดการด้านการบัญชีที่ครอบคลุม

ทุกเรื่องการทำบัญชีแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีส่วนบุคคล ทำบัญชีนิติบุคคล ทำบัญชีบริษัท ทำบัญชีห้างหุ้นส่วน ทำบัญชีโรงงาน ฯลฯ มีความปลอดภัย และความเสถียรของข้อมูลอย่างดี มั่นใจได้ว่าทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไปในสินค้า หรือกิจการที่ให้บริการที่จะต้องจัดทำสต๊อกสินค้าหรือจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ อีกทั้ง โปรแกรมบัญชี Express ได้มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัย เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้การทำบัญชี ลดภาระและความกังวลเกี่ยวกับงานด้านการทำบัญชี และภาษี โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถจัดการงานด้านบัญชีเริ่มตั้งแต่ดำเนินการผูกผังบัญชี หรือวางระบบบัญชี ได้ด้วย โปรแกรมบัญชี express การบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย จ่าย รับ ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ และการบันทึกค่าใช้จ่ายบริษัท แบบมี vat และ No vat และการจ่ายเงินสดย่อย บันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การบันทึกบัญชีดังกล่าวพร้อมกับควบคู่กับการจัดทำแบบ ภงด.ต่าง ๆ อาทิเช่น ภงด.1,3,53 โดยแปลงไฟล์จากโปรแกรม express เพื่อนำไปยื่นกับกรมสรรพากร ตลอดจนสามารถ จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และแบบ ภพ.30 สำหรับการยื่นแบบออนไลน์ จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ ในโดย โปรแกรม express งบทดลอง กระดาษทำการ


ที่สำคัญ โปรแกรมบัญชี express สามารถนำมาวางระบบบัญชี

        ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อให้กิจการสามารถทำงานและจัดการงานด้านการบัญชีของบริษัทได้อย่างมีระบบและไม่ซ้ำซ้อนลดปัญหาความยุ่งยากช่วยประหยัดทรัพยากรด้านต่าง ๆช่วยให้ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆของพนักงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนเกิดความชัดเจน

  

      ลดปัญหาความไม่โปร่งใสและป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตในการบริการงาน ตรวจสอบได้ง่ายจัดการงานและจัดลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการและจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย สิ่งที่กล่าวมานั้นคือประโยชน์และ

"ประสิทธิภาพอันมากมายของ โปรแกรมบัญชี Express ในการนำมาเป็นตัวช่วยอันอัจฉริยะสำหรับกิจการของท่านได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคา"

ย้อนกลับหน้าแรก


ดูรวมบทความอื่นๆ  กดที่นี่

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

โทรศัพท์ :  097 236 2994

ไอดีไลน์ :  p2pacc

www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting