views

โปรแกรมบัญชี FlowAccount

โปรแกรมบัญชี FlowAccount


โปรแกรมบัญชี ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME

โปรแกรมบัญชี FlowAccount เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ใช้งานได้ง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นตัวช่วยในการจัดการบัญชีธุรกิจของผู้ประกอบการ

สนับสนุนการทำเอกสารซื้อขาย ใบกำกับภาษี ด้วยตัวเอง ที่สำคัญยังมีระบบจัดการสต๊อกสินค้าแบบ Real time พร้อมการบันทึกบัญชีอัตโนมัติทำให้สามารถรับรู้ยอดขายและค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา

อ่านรายละเอียดบริการรับวางระบบบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่


ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ประกอบไปด้วยระบบ

1.ใบเสนอราคา
2.ใบวางบิล /ใบแจ้งหนี้ /ใบส่งของ
3.ใบกำกับภาษี
4.ใบเสร็จรับเงิน
5.ใบเพิ่มหนี้ /ใบลดหนี้
6.ใบสั่งซื้อสินค้า/ใบรับสินค้า
7.หนังสือหัก ณ ที่จ่าย


อ่านบทความอื่นๆ  กดที่นี่

สำนักงานบัญชี พีทูพี

โทร : 097-236-2994

https://www.p2paccounting.com/

https://www.facebook.com/P2Paccounting/

บทความที่น่าสนใจ