views

Step by step จดทะเบียนบริษัท อ่านจบรู้เลย

ข้อควรรู้ในการ จดทะเบียนบริษัท

    ในยุคที่คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงจำนวนของเหล่า Start up หน้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งนั้น สิ่งที่สำคัญและเปรียบเสมือนกับก้าวแรกก่อนที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มตัวและถูกต้องตามกฎหมาย

นั่นก็คือการจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง แต่เนื่องด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมไปถึงเอกสารอีกมากมายที่ต้องจัดเตรียม

มือใหม่หลาย ๆ คนจึงอาจจะต้องเผชิญกับความผิดพลาดได้ การจดทะเบียนบริษัทที่ว่ายากแล้ว การจ้างสำนักงานที่รับจดทะเบียนบริษัท

ราคาย่อมเยานั้น อาจจะหาได้ยากกว่า สำนักงาน พีทูพี จะช่วยให้เรื่องยากของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการรับจดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยา


การจดทะเบียนบริษัท คืออะไร ?

    การจดทะเบียนบริษัท คือ การที่บุคคลหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาในรูปแบบของบริษัทหรือองค์กร

อีกทั้งเพื่อเปลี่ยนสภาพธุรกิจนั้น ๆ ให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยต้องมีกรรมการบริษัทตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินทุน

ที่ลงร่วมกันมาแบ่งเป็นหุ้น ๆ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเอง  

ประเภทของการจดทะเบียน

    นอกจากความหมายของการจดทะเบียนแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้ก็คือ ประเภทของการจดทะเบียน การจดทะเบียนบริษัทถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

การจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนพาณิชย์หรือแบบบุคคลธรรมดา

    การจดทะเบียนประเภทนี้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินการเพียงคนเดียว โดยไม่ได้มีผู้ถือหุ้นคนอื่นร่วมด้วย

นั่นเท่ากับว่าเจ้าของธุรกิจผู้นั้นจะได้รับผลกำไรเพียงผู้เดียว และเช่นเดียวกันกับการแบกรับความเสี่ยงของหนี้สินที่เกิด

จากการบริหารผิดพลาดของบริษัท ข้อดีของการจดทะเบียนประเภทนี้ นอกจากอิสระในการบริหารแล้วนั้น

ในส่วนของการเสียภาษี จะใช้วิธีคำนวณอัตราภาษีหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายออกแล้วนั่นเอง


การจดทะเบียนบริษัทแบบทะเบียนนิติบุคคล

    ประเภทนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทั้งยังสามารถรวบรวมเงินทุนได้มากกว่าอีกด้วย  

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การมีหุ้นส่วนหลายคนนั้น คุณอาจจะไม่สามารถบริหารสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างที่ใจคิด แต่ข้อดีของการจดทะเบียนประเภทนี้

นอกจากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนของการเสียภาษี คุณสามารถจ่ายภาษีเงินได้สูงสุดเพียง 20%

ซึ่งจะน้อยกว่าการจดทะเบียนแบบพาณิชย์การค้านั่นเอง โดยการจดทะเบียนประเภทนี้ บริษัทเหล่านั้นจะต้องมีผู้ก่อตั้ง

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสามารถแบ่งย่อยได้อีก เป็น 3 ประเภท ดังนี้


ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ

คือการที่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีอำนาจเท่าเทียมกันในการตัดสินใจ ซึ่งหากบริษัทสร้างผลกำไร ผลกำไรทั้งหมดจะเป็นรายได้ของบริษัทเช่นเดียวกันกับหนี้สิน ในกรณีที่บริษัท เกิดสร้างหนี้สินขึ้นมา ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด

คือนิติบุคคล ที่ถูกแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ผู้รับผิดชอบหนี้สินแบบจำกัด ผู้ถือหุ้นในส่วนนี้จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใด ๆ

ในขณะที่ผู้รับผิดชอบหนี้สินแบบไม่จำกัดนั้น มีอำนาจทั้งในการตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท

แนะนำอ่าน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน คลิกที่นี่

บริษัทจำกัด

ในส่วนของการจดทะเบียนแบบนี้จำเป็นต้องมีผู้ร่วมลงทุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยบริษัทจะต้องแบ่งเงินลงทุนด้วยหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากัน

ในกรณีที่บริษัทก่อหนี้สินขึ้น ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบหนี้สินในจำนวนไม่เกินหุ้นที่ได้รับ    หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อ่านบทความมาถึงตรงนี้แล้ว แต่ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการจดทะเบียนล่ะก็ การมองหาสำนักงานบัญชีดี ๆ สักที่

ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีเต็ม และการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญ คุณจึงมั่นใจได้ว่าก้าวแรกของธุรกิจคุณนั้น

จะถูกต้องและมั่นคง ด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยา สำนักงานพีทูพี ยินดีให้คำปรึกษาตลอดจนดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้แบบครบวงจร

อ่านบทความ จดทะเบียนบริษัท ครบทุกขั้นตอน คลิก

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

การเข้าใจความหมายและประเภทของการจดทะเบียนบริษัทอาจไม่เพียงพอ อีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรศึกษาก็คือ

ขั้นตอนของการจดทะเบียนนั่นเอง ในส่วนของขั้นตอนการจดทะเบียนนั้น สามารถทำได้ ดังนี้


1. ตั้งชื่อบริษัท

    การตั้งชื่อให้กับบริษัทนั้นถือเป็นเรื่องที่คุณต้องทำในอันดันแรก โดยที่ชื่อของบริษัทคุณนั้น ต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทที่ได้มีการจดทะเบียนไปแล้ว

โดยสามารถยื่นจองชื่อได้สูงสุด 3 ชื่อ โดยจะพิจารณาชื่อตามลำดับที่เราได้เสนอไป กล่าวคือในกรณีที่ชื่อแรกไม่ได้รับการอนุมัติ

ชื่อต่อไปที่นายทะเบียนจะนำมาพิจารณาก็คือชื่ออันดับที่สองนั่นเอง ซึ่งนอกจากการจดทะเบียนแล้ว

บริการจองชื่อนั้น ยังถือเป็นอีกหนึ่งในบริการจดทะเบียน ราคาย่อมเยาของสำนักงานพีทูพีอีกด้วย
 

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

    ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ชื่อของบริษัทมาแล้วนั้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือแสดงความต้องการจัดตั้งบริษัทนั่นเอง

โดยในหนังสือนี้ คุณต้องทำการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ รวมไปถึงข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน และคุณต้องยื่นหนังสือนี้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่นายทะเบียนแจ้งผลการรับรองชื่อบริษัท


3. นัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากที่บริษัทได้ทำการแบ่งหุ้นและขายหุ้นได้ครบจำนวนเรียบร้อยแล้วนั้น ลำดับต่อไปก็คือการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีกำหนดการในการประชุมหลังจากออกหนังสือแล้ว อย่างน้อย 7 วัน


4. จัดประชุมบริษัท

การจัดประชุมบริษัทในครั้งนี้ มีเพื่อใช้ในการหารือเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทน

การกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ  โดยหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นลงนั้น

จะต้องทำการยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน หากมีเหตุให้ล่าช้า จะต้องมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

5. ชำระค่าธรรมเนียม

- การชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะคิดจำนวนเงินจากเงินทุน โดยมีอัตราอยู่ที่แสนละ 50 บาท

หากมีจำนวนเป็นเศษ เศษนั้นจะต้องถูกปัดให้เต็มจำนวนแสนเท่านั้น โดยมีเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

- ในส่วนของค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท จะถูกคิดตามทุนการจดทะเบียน โดยมีอัตราอยู่ที่แสนละ 500 บาท ชำระขั้นต่ำ

ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท

- นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

ฉบับละ 100 บาท และค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท


6. รับเอกสารสำคัญต่าง ๆ

รับเอกสารสำคัญต่าง ๆ ทั้ง ใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากนายทะเบียนแล้ว

จะถือว่าบริษัทของคุณนั้น ได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ครบ จบ ในที่เดียว ด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยา


จริงอยู่ ที่คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่จะดีกว่าไหม ถ้าหากว่าวันนี้คุณฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากกว่าการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง อีกทั้งการมีก้าวแรกที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

    นอกจากบริการ จดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยาแล้ว เรายังมีบริการอื่น ๆ ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นบริการจองชื่อ บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่องเช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  และบริการอื่นอีกมากมาย ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการ

ตลอดจนการเตรียมเอกสาร ใช้ระยะเวลา 3-5 วันในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือหากเอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วัน


ในการจดบริษัทนอกจากความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องที่คุณจะได้รับแล้วนั้น หากคุณจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับเราวันนี้ รับฟรีทันที

 - ตรายาง(ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)

- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า2,000บาท)

- จองชื่อให้จำนวน 3 ชื่อ

- เอกสารประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ

- มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (เฉพาะจังหวัดนนทบุรี) 

บริการรับจดทะเบียนบริษัท


เติบโตอย่างก้าวไกล ด้วยก้าวแรกที่มั่นคง กับบริการ จดทะเบียนบริษัท ราคาย่อมเยา ของสำนักงานพีทูพี
“ การเติบโตของธุรกิจคุณ คืองานของเรา ”

อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com

www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ