เกี่ยวกับเราสำนักงานบัญชี พีทูพี

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร


โดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทฯ ยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกการให้บริการ นอกจากประสบการณ์ทำงานแล้วสิ่งบริษัทยึดถือไว้เป็นหัวใจของการทำงานคือ "การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร” มาเป็นอันดับแรก

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2pacco
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.