views

เหตุผลว่าต้องตัดสินใจ!! ทำบัญชีเอง หรือจ้างสำนักงานบัญชี

ทำบัญชีเอง หรือจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีในชีวิตประจำวัน

    การทำบัญชีในชีวิตประจำวันหรือที่เรารู้จักกันในนามของ การทำรายรับ รายจ่าย ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรให้ความใส่ใจ เนื่องจากว่าการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในแต่ละวันนั้น


นอกจากจะช่วยให้เราเกิดวินัยในการใช้จ่ายมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือนตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและวางแผนในการใช้เงินได้ดีขึ้นอีกด้วย


นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการทำบัญชีจึงมีส่วนช่วยให้เราบริหารจัดการเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของการทำธุรกิจ


ความแตกต่างของการทำบัญชีในชีวิตประจำวันกับธุรกิจ

    ถ้าจะพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างการทำบัญชีในชีวิตประจำวันกับการทำบัญชีในการทำธุรกิจแล้วล่ะก็คงต้องบอกว่าการทำบัญชีทั้ง 2 ประเภทนี้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากการทำบัญชีในชีวิตประจำวันนั้น


เราจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทราบว่ามีรายรับจากทางไหนบ้าง ใช้จ่ายออกไปเท่าไหร่และเหลือต่อเดือนเท่าไหร่เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาบริหารจัดการวางแผนการเออมเงินหรือเพื่อนำไปลงทุนต่อยอดในอนาคต


ตรงกันข้ามกับการทำบัญชีในการทำธุรกิจ เนื่องจากในการทำธุรกิจนั้นสิ่งที่เจ้าของกิจการและนักลงทุนทั้งหลายคาดหวังก็คือ “ผลกำไร” นั่นเอง


การทำบัญชีในลักษณะนี้จึงมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆในด้านการเงิน ทั้ง ผลประกอบการ รายจ่าย ต้นทุน ภาษี ฯลฯ


การทำบัญชีจะช่วยให้เราทราบถึงรายรับ รายจ่ายทั้งรายวัน รายเดือน ไปจนถึงรายปีเพื่อให้เราได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาคิดคำนวณอัตราของผลกำไร ขาดทุน


เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการเงินรวมไปถึงข้อมูลเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นอัตราการเติบโตของบริษัทเราอีกด้วย 
ความหมายและประโยชน์ของการทำบัญชี

    การทำบัญชี คือ การจัดทำรวบรวมและบันทึกข้อมูลการเงินในด้านต่าง ๆ ทั้ง รายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุน ต้นทุนภาษี และอื่น ๆ อีกมากมาย


รวมไปถึงการจัดทำและดำเนินการยื่นเอกสารไปยังสำนักงานสรรพากรเพื่อดำเนินการด้านการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย


ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนั้นมาคำนวณเพื่อนำไปบริหารจัดการการเงินในบริษัทของเราต่อไปกล่าวคือ หากในสถิติข้อมูลบัญชีของบริษัท


ชี้ให้เห็นว่ายอดผลประกอบการของเราในปีนี้ต่ำลงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น การตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ การใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปหรือการใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น


การทำบัญชีจะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาและสามารถแก้ได้ตรงจุดมากขึ้นรวมไปถึงสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับเราในเรื่องของการดำเนินการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ


ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการทำบัญชีนั้นค่อนข้างเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อธุรกิจของเราหากเรามีรากฐานระบบบัญชีที่ดีก็จะทำให้ธุรกิจเราสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง 
การทำบัญชียังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังนี้

1. เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ของบริษัทได้อย่างที่เกริ่นไปตอนต้น การได้ทราบถึงผลประกอบการ ผลกำไรหรือแนวโน้มที่จะขาดทุนนั้น


จะช่วยให้เราประเมินสถานการณ์ของบริษัทและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งยังเป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้อีกด้วย


2. เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนการวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในอนาคต เนื่องจากเราสามารถที่จะนำข้อมูลการเงินในด้านต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อมาวิเคราะห์และตัดสินใจ


เช่น การตัดสินใจขยายกิจการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าหรือการตัดสินใจลดต้นทุนเพื่อสร้างผลกำไรและยอดขายให้มากขึ้น


3. การทราบต้นทุนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัท ช่วยให้เราสามารถกำหนดราคาของสินค้าและบริการได้แม่นยำและสมเหตุสมผลมากขึ้น


รวมไปถึงขั้นตอนการควบคุมการผลิตเพื่อกำหนดคุณภาพและตัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่ไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วย


4. การมีบัญชีรายรับ - รายจ่าย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำนั้น ช่วยให้กระบวนการต่างๆ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ง่าย


จึงเป็นการอุดรอยรั่วเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้กับบริษัทของเราได้อีกด้วย


เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจในกรณีที่ต้องดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน


5. การทำบัญชีที่ชัดเจนทำให้การยื่นภาษีนั้นง่ายขึ้น เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายและยังช่วยประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาให้กับเราอีกด้วย 
การทำบัญชีด้วยตัวเอง หรือ การจ้างสำนักงานบัญชีหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการ

การทำบัญชีด้วยตัวเองอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ด้วยขนาดของธุรกิจ จำนวนบุคลากร รวมไปถึงต้นทุนและรายจ่ายต่าง ๆ


ในบริษัทก็อาจจะไม่ซับซ้อนมากนัก และถ้าหากคุณมั่นใจว่า คุณจะสามารถจดบันทึกรายรับ - รายจ่าย คำนวณต้นทุน กำไร เก็บข้อมูลหนี้ของบริษัทรวมไปถึงจัดยื่นเอกสาร


เพื่อดำเนินการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวคุณเองแล้วล่ะก็การจ้างสำนักงานบัญชีก็อาจจะไม่จำเป็น เว้นแต่ว่าหากคุณไม่สามารถทำได้ตามข้างต้นที่กล่าวมา


ความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทของคุณซึ่งนอกจากจะเสียทั้งเวลา เสียทั้งชื่อเสียงแล้วนั้นก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมากกว่าการเสียเงินจ้างสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์อีกด้วย


อีกทั้งบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็อาจจะส่งผลให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆเข้าตรวจสอบ การทำบัญชีที่ละเอียดและชัดเจนยังช่วยให้บริษัทของคุณน่าเชื่อถือและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงค่ะ
หน้าที่ของสำนักงานบัญชี

1. จัดทำบัญชี โดยเริ่มจากการวางระบบบัญชีให้มีรากฐานที่มั่นคงและถูกต้องรวมไปถึงการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เพื่อให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินอย่างชัดเจนรวมไปถึงเห็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท


2. จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นภาษีต่างๆ  ทั้ง  ภพ.30, ภงด.51 ฯลฯ รวมถึงการยื่นเอกสารประจำปีให้กับกระทรวงพาณิชย์ช่วยประสานงานติดต่อกับสรรพากร เพื่อให้การยื่นภาษีและธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


3. ให้คำปรึกษาในเรื่องของภาษีและการเงินด้านต่างๆ เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
หากวันนี้คุณกำลังมองหานักบัญชีจากสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์สูงอยู่ล่ะก็


สำนักงานบัญชีพีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชี จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคง


ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีเต็ม จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ระบบบัญชีที่โปร่งใสและถูกต้องอย่างแน่นอน
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ