views

คุณสมบัตินักบัญชีมืออาชีพ

คุณสมบัตินักบัญชีมืออาชีพ


    นักบัญชี ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คน เพราะนอกจากจะได้รับความน่าเชื่อถือแล้ว ยังได้รับค่าตอบแทนที่สูงอีกด้วย

    อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศ การเป็นนักบัญชีที่ดีนั้นว่ายากแล้ว แต่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพนั้นยากยิ่งกว่า

    ถ้าหากอยากรู้ว่าคุณสมบัติของ นักบัญชีมืออาชีพ เป็นยังไงล่ะก็ เรามาทำความรู้จักกับอาชีพนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่า 

หน้าที่หลักของนักบัญชี  

    นักบัญชี  คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน โดยมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การบริหารจัดการ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ

    ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทั้งรายรับ รายจ่าย ต้นทุน หนี้สิน ตลอดจนการดำเนินการในเรื่องของภาษี ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

    สำหรับการยื่นภาษีต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมสรรพากร คอยให้คำปรึกษาและชี้แนะในเรื่องของการเงินให้กับผู้ว่าจ้าง

    ดังนั้นถ้าจะถามว่า นักบัญชีที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร ก็คงต้องบอกว่า นักบัญชีที่ดีควรมีวิสัยทัศน์ที่ดี มองการณ์ไกล ไม่หยุดที่จะเรียนรู้

    เพื่อให้ทันต่อข่าวสารบ้านเมือง ภาพรวมของสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงข่าวสารใหม่ ๆ ด้านภาษี บัญชี การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    อีกมากมายที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวไปให้เข้ากับยุคสมัย นอกจากนี้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงินที่ลึกซึ้ง อีกทั้งความละเอียดรอบคอบ

    ก็ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของนักบัญชีก็ได้ทราบถึงคุณสมบัติที่ดีของนักบัญชีกันไปแล้ว ต่อไปเราไปดูคุณสมบัติของ นักบัญชีมืออาชีพ กันบ้างดีกว่า

อ่านรายละเอียดบริการรับวางระบบบัญชี


คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ

    คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ นอกจากคุณสมบัติและทักษะทั่ว ๆ ไปที่นักบัญชีที่ดีควรมีแล้ว การจะเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้นั้น ควรจะมีทักษะดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย


1. ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะทักษะด้านการบัญชี

    ทั้งการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การทำภาษี การเตรียมเอกสารและการคำนวณงบประมาณต่าง ๆ ฟังดูแล้วก็เหมือนกับทักษะที่นักบัญชีทุกคนจะต้องมี

    แต่คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่ควรมีจริง ๆ ก็คือการหมั่นฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนั่นเอง โดยการใส่ใจในทุก ๆ ขั้นตอน

    เพื่อสั่งสมเป็นประสบการณ์ จากที่มีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจนไม่เกิดข้อผิดพลาดเลยในที่สุด


2. ภาษาดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

    ถึงแม้ว่าภาษาอาจจะไม่ใช่ทักษะที่สำคัญที่สุดของนักบัญชี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักบัญชีที่มีทักษะด้านนี้จะค่อนข้างได้เปรียบกว่า

    เนื่องจากปัจจุบันมีทั้งนักลงทุนต่างชาติรวมไปถึงบริษัทต่างชาติทั้งในและต่างประเทศมากมายที่มองหาผู้ร่วมงานในตำแหน่งนี้ 

    ดังนั้นการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วจึงเป็นอีกทักษะนึงที่นักบัญชีทั้งหลายควรให้ความสำคัญ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ


3. ความรู้ด้านธุรกิจ

    การมีทักษะด้านธุรกิจนอกจากจะช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจมากขึ้นแล้วนั้น ยังช่วยให้เรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นได้อีกด้วย  

    อีกทั้งเรายังสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ในด้านนี้ มาใช้ในการวิเคราะห์ข่าวหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สถานการณ์ทั้งหลาย

    ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ รอบตัวเราได้อีกด้วย


4. ความซื่อสัตย์คือหัวใจหลักในวิชาชีพ

    หนึ่งในคุณสมบัตินักบัญชีมืออาชีพก็คือ ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร เนื่องจากอาชีพนักบัญชีนอกจากจะเป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ

    เกี่ยวกับเงินแล้วนั้น อีกเรื่องที่สำคัญก็คือนักบัญชีทั้งหลายจะรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งข้อมูลเชิงลึกบางอย่างถือเป็นข้อมูลที่มีมูลค่ามหาศาล

    อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบกับบริษัทได้ ฉะนั้น นักบัญชีมืออาชีพ จึงไม่ควรเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนภายนอก

    หรือแม้กระทั่งคนในองค์กรได้รับรู้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทของเรานั่นเอง


5. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบสูง

    เป็นอีกหนึ่งทักษะที่นักบัญชีที่ดีควรมี แต่หากว่าพูดถึงมืออาชีพล่ะก็ คงต้องเติมคำว่า “สูง” ต่อท้ายลงไปด้วย เพราะทักษะด้านความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

    เป็นตัวแยกแยะระหว่างนักบัญชีที่ดีกับนักบัญชีมืออาชีพ เนื่องจากเนื้องานที่นักบัญชีต้องรับผิดชอบนั้นต้องใช้ความละเอียดอย่างมากเพื่อกันข้อผิดพลาดเล็กน้อย

    ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง เงินทอง และความมั่นคงของบริษัท อีกทั้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็ต้องยอมรับและแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วยตัวเอง

อ่านรายละเอียดบริการรับทำบัญชีราคาประหยัด

6.  การสื่อสารที่ดี คือกุญแจสำคัญ

    ถึงแม้จะเป็นอาชีพที่เน้นการทำเอกสารเป็นหลัก แต่การสื่อสารก็ถือเป็นคุณสมบัตินักบัญชีมืออาชีพ เนื่องจากในการทำบัญชีนั้น นอกจากภาษาในการพูดคุยสื่อสารทั่วไปแล้ว

    ภาษาด้านการเงินที่เราใช้สื่อสารกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็สำคัญเช่นกัน การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ซับซ้อน หรือเข้าใจยากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดได้


7. ทักษะการทำงานเป็นทีมและการวางแผนที่ดี

    โดยส่วนมากนักบัญชีมักทำงานเป็นทีมและบ่อยครั้งที่นักบัญชีจะต้องทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ เช่นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือมีการส่งงานต่อกัน

    การฝึกทักษะด้านการทำงานเป็นทีมจึงถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ค่อนข้างสำคัญ ที่จะช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

    โดยเฉพาะในเรื่องของการประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ในส่วนของการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ระยะเวลาในการทำงานของเรากระชับขึ้นและส่งผลดีกับงานของเราอีกด้วย

นอกจากข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น คุณสมบัตินักบัญชีมืออาชีพยังต้องอาศัยทักษะด้านอื่น ๆ อีกด้วย

ทั้งทักษะด้านการลงทุน การวางกลยุทธ์ หรือแม้กระทั่งทักษะด้านการตลาด 


    หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสำนักงานด้านการเงินดี ๆ  ที่มีนักบัญชีมืออาชีพอยู่ล่ะก็

    สำนักงานบัญชีพีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชี ตอบโจทย์คุณได้ ด้วยประสบการณ์ 25 ปีเต็ม อีกทั้งนักบัญชีมืออาชีพ

    ทุกท่านที่เราเลือกสรรมาเป็นอย่างดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โปร่งใสและมั่นคง 

บริการรับจดทะเบียนบริษัทในราคาที่คุ้มค่า


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ