views

รับทำบัญชี บางใหญ่ นนทบุรี

รับทำบัญชี บางใหญ่ นนทบุรี


    

    บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี และยื่นภาษีในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจค้าขาย ร้านค้า ธุรกิจออนไลน์ เรารับดำเนินการ บันทึกบัญชี รายรับรายจ่าย ให้กับธุรกิจท่านผู้ประกอบการ อย่างเป็นระบบ

    การดำเนิการดังกล่าวเพื่อทำให้ทราบรายได้ของร้านค้าออนไลน์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจำนวนเท่าใด และต้องนำไปยื่นภาษี รายเดือน,รายปี เท่าไหร่และที่สำคัญเป็นการยื่นได้อย่างถูกต้อง พร้อมให้คำปรึกษาช่วยแนะนำ และวางแผนทางด้านภาษี

    ดำเนินการวางระบบบัญชี แนะนำโปรแกรมทางด้านบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งจะสะดวกในพื้นที่ บางใหญ่ นนทบุรี ด้วยการต้องมีการทดสอบ ติดตั้งและประเมินระบบในหลายขั้นตอน ที่สำคัญคือจะมีการสอนการทำบัญชี และสอนใช้โปรแกรมบัญชี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากของผู้ประกอบการ ค้าขาย หรือร้านค้าออนไลน์ 

    อำนวยความสะดวกให้เจ้าของธุรกิจ เพราะสำนักงานบัญชีเราอยู่ในพื้นที่ใน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี จึงสามารถอำนวยความสะดวกการติดต่อการเดินทางได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพียงท่านปรึกษามืออาชีพ หรือผู้ทำบัญชีจาก สำนักงานบัญชี พีทูพี 

    เพื่อให้เราจัดการงานในขั้นตอนสุดท้ายคือการ ปิดงบการเงิน ยื่นภาษีกลางปี ปลายปี งานประกันสังคมแรงงานในแต่ละปี เพื่อการติดต่อที่ใกล้ชิดอย่างมีคุณภาพ ความถูกต้อง และครบถ้วน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าขาย ร้านค้าออนไลน์ ในพื้นที่ บางใหญ่ นนทบุรี

ดูบริการรับทำบัญชี บางใหญ่ นนทบุรี 


เราบริการในเรื่องบัญชีภาษีครบวงจร

" ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องเข้าพื้นที่งานสถานประกอบการ ของผู้ประกอบการ "

1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประกอบการลงบัญชี
3. จัดทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
4. จัดทำรายงานภาษี และประกันสังคม
- ภาษีรายเดือน ได้แก่ ภงด.1,3,53  ภพ.30,36  แบบนำส่งเงินสบทบประกันสังคม
- ภาษีครึ่งปี ได้แก่ ภงด.51
- ภาษีปลายปี ได้แก่ ภงด.1ก.  กท.20  ภงด. 50

ดูบริการที่ปรึกษาบัญชี


ดำเนินการวางระบบบัญชีเพื่อการยื่นแบบภาษี การจ่ายภาษีเงินได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

    เพื่อความสะดวกกิจการธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน ยื่นแบบฯ เว็บไซด์กรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้บริการ 

    ระบบลดขั้นตอนในการทำงานของผู้ใช้บริการ ประหยัดเวลาในการยื่นแบบฯและชำระภาษี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯ 

    ระบบจะมีการยืนยันเมื่อทำรายการเสร็จมีความปลอดภัย ระบบบริการยื่นแบบฯมีข้อมูลบริษัทได้อย่างถูกต้อง สามารถยื่นแบบฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

   มีความสะดวก ทันสมัย ลดความแออัด ประหยัดเวลา ในยุค Work from home หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ที่มีคนมากมายรวมตัวกัน เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยจากการได้รับเชื้อโรคในสถานที่แออัด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา "

จดทะเบียนบริษัท ในพื้นที่นนทบุรี


งานด้านประกันสังคม ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี โดยดำเนินการ

1.   ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่ เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป โดยขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนลูกจ้างเพื่อเป็นผู้ประกันตน
2.   แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกอบธุรกิจ (นายจ้าง)
3.   การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

ดูบริการของสำนักงานบัญชี พีทูพี คลิก

กล่าวคือสำนักงานบัญชีพีทูพี บางใหญ่ นนทบุรี

    จะเข้ามาช่วยกิจการของท่านในพื้นที่ แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่จัดการจดทะเบียนจัดตั้งและรับทำบัญชีดูแลรายรับ-รายจ่ายภายในกิจการ

    รวมถึงจดบันทึกการเบิกใช้เงิน หรือวัสดุ วัตถุดิบต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบเวลาสิ้นปี และที่สำคัญอีกอย่างคือ

    สำนักงานบัญชี เราจะเข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผนและคำนวณการเสียภาษีของกิจการคุณดังนั้นสำนักงานบัญชีที่ธุรกิจคุณต้องการ

    ไม่เพียงแต่ต้องเป็นสำนักงานบัญชีที่มีความรู้ในเรื่องงานบัญชีเท่านั้นยังต้องรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีด้วย

    ที่สำคัญสำนักงานเรายังอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ ขอให้ท่านเจ้าของธุรกิจในพื้นที่บางใหญ่ นนทบุรี 

    วางใจในความสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งมั่นในในความเป็นมืออาชีพในการทำงานด้านบัญชีและภาษีมากว่า 25 ปี

เกี่ยวกับสำนักงานบัญชีเรา

อ่านบทความอื่นๆ คลิก
สำนักงานบัญชี พีทูพี

☎:097-236-2994
Line ID:p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting

บทความที่น่าสนใจ