ถึงเวลาต้อง จดทะเบียนบริษัท


 “อุปมาพญาครุฑ แม้จะไปในทิศใดก็ย่อมบิน โดยอากาศอันสูงสุดสายเมฆ” 

 
แม่ค้าพ่อค้าขายออนไลน์ บ่งบอกว่า ถึงเวลาแล้วต้อง "จดทะเบียนบริษัท"

 

ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเมื่อกิจการเริ่มเติบโตขึ้นสมควรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอะไรบ้างที่เป็นตัวชี้วัดถึงเวลาต้องบินไปในท้องฟ้าแล้วไปดูกัน รายรับของกิจการจะเป็นตัวบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจดทะเบียนบริษัท นั่นคือ เมื่อรายได้มีมากกว่า 750,000 บาท ซึ่งจะเสียภาษีอยู่ที่ 20% ในขณะที่แบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีอยู่ที่ 35% ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี นอกจากนี้หากผู้ประกอบการอยากสร้างเครดิตทางบัญชี เพื่อหาช่องทางการขอสินเชื่อเพื่อขยายกิจการ เนื่องจากในรูปแบบของบริษัทจะมีการแยกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวของผู้ประกอบการออกจากบัญชีของบริษัท ทำให้เห็นตัวเลขที่แท้จริง และการยื่นขอสินเชื่อก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย

..........
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc


 

www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.