วางแผนภาษี


พีทูพีบริการ วางแผนภาษี

1.ให้คำปรึกษาด้านบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.ให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

3.บริการจัดเตรียมข้อมูล และสอบทานข้อมูลก่อนส่งให้กรมสรรพากรตรวจสอบ

4.บริการเข้าพบและให้คำชี้แจงกับกรมสรรพากร กรณีสรรพากร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

.....

สำนักงานบัญชี พีทูพี 

☎:   097-236-2994

Line ID:   p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

www.p2paccounting.blogspot.com

..........

#จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า #จดภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #วางระบบบัญชี #วางแผนภาษี #สอนทำบัญชี #สำนักงานบัญชี  #สำนักงานบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมexpress #สอนใช้โปรแกรมบัญชีexpress #รับทำบัญชีบางใหญ่

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.