views

เข้าพบผู้บริหาร เตรียมการวางระบบบัญชี

ข้าพบและพูดคุยสอบถามเบื้อง สำหรับการเตรียมการวางระบบบัญชี

ทีมงานสำนักงานบัญชี พีทูพี เข้าผู้บริหารกิจการ เพื่อพูดคุยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายการค้า ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการดำเนินงาน ในการจัดทำผังบัญชีเบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านบัญชีก่อนการดำเนินงานในการวางระบบ

 


เพื่อให้บริษัทได้มีระบบงานทางบัญชีภาษีและการทำงานที่สะดวกไม่ซ้ำซ้อนลดปัญหาความยุ่งยากช่วยประหยัดทรัพยากรด้านต่าง ๆช่วยให้ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆของพนักงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนเกิดความชัดเจนและลดปัญหาความไม่โปร่งใสและป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตในการบริการงาน ตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด จะเข้าไปสร้างความเข้าใจลูกค้าก่อน เพื่อดูลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการและจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย Accounting system


………………….
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com

#จดทะเบียนบริษัท #รับทำบัญชี
#วางระบบบัญชี #สอนทำบัญชี
#สอนทำบัญชีด้วยโปรแกรมExpress
#โปรแกรมบัญชีExpress #รับวางแผนภาษี
#สำนักงานบัญชีนนทบุรี #สำนักงานบัญชีบทความที่น่าสนใจ