views

การเลือกบริษัทรับทำบัญชี


หลักการเลือกบริษัทรับทำบัญชี อำนวยความสะดวก ตัวช่วยธุรกิจ

          ในการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงมี ก็คือ เงินลงทุนรวมไปถึงประสบการณ์และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการที่มีต่อธุรกิจประเภทนั้น ๆ การจัดการด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียว การรวมหุ้น รวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการจดทะเบียนบริษัท และตัวช่วยธุรกิจที่อำนวยความสะดวก ในเรื่องการจัดการทางการเงินก็คือ สำนักงานบัญชี ที่ทำหน้าที่ทำบัญชีให้แก่กิจการต่าง ๆ นั่นเอง บริษัทรับทำบัญชีเหล่านี้จะคอยดูแลเจ้าของกิจการในด้านการเงินครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ดูแลบัญชีต้นทุน งบกำไร-ขาดทุน งบดุล รวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกจิปาถะ อย่างเช่น การเสียภาษี กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านการเงิน ที่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน


          เหตุผลที่สำนักงานบัญชีคือตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านการเงิน

1.ประหยัดเวลา การเลือกใช้บริษัทรับทำบัญชี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้น ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลถึงการทำระบบบัญชีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย

2.ป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ รวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการอาจมีความรู้ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ สำนักงานบัญชี คือตัวช่วยที่ดี ทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา

3.ทำให้ง่ายต่อการบริหาร การทำงานแบบมืออาชีพ เมื่องานเป็นระบบ การบริหารก็จะง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


          หลักการเลือกบริษัทรับจ้างทำบัญชี

1.ต้องมีความน่าเชื่อถือ เจ้าของกิจการต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทที่จะว่าจ้างให้ละเอียด ทั้งประวัติของเจ้าของบริษัท ประสบการณ์การทำงาน ผลงาน รวมถึงระบบการทำงานต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และควรมีใบเสร็จที่ออกให้โดยบริษัทที่เราว่าจ้างด้วยทุกครั้ง

2.ต้องมีระบบที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ระบบการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรเลือกสำนักงานบัญชีที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ การรับ-ส่งเอกสาร ไปจนถึงการจัดทำรายงานบัญชีรายเดือน ต้องเป็นบริษัทที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปพูดคุยซักถามถึงระบบการทำงาน ข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องที่ต้องการได้


3.ค่าใช้จ่ายต้องคุ้มค่ากับงาน เรื่องของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทรับทำบัญชี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณภาพของงานกับราคาต้องมีความสัมพันธ์กัน อย่าเน้นที่ราคาถูกเป็นเกณฑ์ แต่ควรดูที่การทำงานว่ามีการบริการที่ครอบคลุมกับธุรกิจของเรา สามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ และที่สำคัญควรยึดหลักการที่ว่า ค่าจ้างจะต้องไม่แพงกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท นอกจากนี้จะต้องเลือกบริษัทที่มีความชัดเจนในการเก็บค่าใช้จ่าย เงื่อนไขค่าจ้างต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจนในคราวเดียว โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมอีกในภายหลัง


การจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดี ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ผู้ว่าจ้าง ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการว่าจ้าง เพื่อผลที่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่เสียไป


………………….

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

www.p2paccounting.blogspot.com