views

สำนักงานบัญชี


สำนักงานบัญชี พีทูพี
ที่ปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี สอนทำบัญชี การจัดทำบัญชีเริ่มตั้งแต่ การจัดเก็บเอกสาร ขั้นพื้นฐานใน การบันทึกบัญชี / วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากร

กำหนด / บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร / จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท 

"สำนักงานบัญชี พีทูพี" ยินดีให้ให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ
......
สำนักงานบัญชี พีทูพี 
☎: 097-236-2994
✔️Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท 
#รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี 
#จำหน่ายและสอนใช้โปรแกรมบัญชีexpress

บทความที่น่าสนใจ