views

พัฒนาระบบบัญชี

พัฒนาระบบบัญชี

การพัฒนาระบบบัญชีปรับปรุงการทำงานนำใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จนได้ระบบบัญชีอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้         

          1. ทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเพื่อปรับการทำงานให้เข้ากับลูกค้า ให้ความรู้บัญชีและภาษีเบื้องต้นแก่ลูกค้าเพื่อให้ ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของระบบภาษี         

          2. ให้เครื่องมือแก่ลูกค้าเพื่อช่วยในการทำงาน เช่น โปรแกรมออกบิล โปรแกรมจัดการรายรับ  โปรแกรมคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น            

3. มีการส่งรายการผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน แก่ลูกค้า ทุกรายการค้า         

         4. ลูกค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด 


 

..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccountingบทความที่น่าสนใจ