สำนักงานบัญชี พีทูพี


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด 

เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร โดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทฯ ยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกการให้บริการ

นอกจากประสบการณ์การทำงานแล้ว สิ่งบริษัทยึดถือไว้เป็นหัวใจของการทำงานคือ

"การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร” 

..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

☎: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

P2Paccounting สำนักงานบัญชี พีทูพี

#รับจดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน #จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมสรรพากร #รับทำบัญชี #ทำบัญชี #วางระบบบัญชี #วางแผนภาษี #สอนทำบัญชี

#สำนักงานบัญชี #พีทูพีการบัญชี

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.