การออกแบบระบบบัญชี


การออกแบบระบบบัญชี
.
1. การสอบถามข้อมูลจากผู้บริหาร
2. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี
4. การนำระบบบัญชีใหม่ไปใช้ปฏิบัติงาน
5. การติดตามผล
6. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน


..............
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting


© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.