views

บัญชีง่ายง่าย

บัญชีง่ายง่าย

ไม่ยาก อย่างที่คิด

สอนทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการใหม่

.

สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่เริ่มต้นเปิดกิจการ หรือทายาทธุรกิจ ซึ่งต้องการทำความเข้าใจในเรื่อง ภาษี และ บัญชีในภาพรวม เพื่อใช้ในการ วางแผนกลยุทธ์บริษัท วางแผนภาษี และจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ตามที่สรรพากรต้องการ

 

..............

สำนักงานบัญชี พีทูพี

: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccountingบทความที่น่าสนใจ