จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

     1.ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

     2.ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานหรือ ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการ ที่ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการ อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักรให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ

     3.ผู้ประกอบการอยู่นอกประเทศ และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในในประเทศ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

----------------------------------------------------------------------------------

บริการของเรา

1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

สำนักงานบัญชี พีทูพี  การบัญชี ดูแลท่านในพื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชันปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย 

โทร 097-236-2994
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.