views

จดทะเบียนบริษัท ควรรู้บัญชีภาษีอากร


บัญชีภาษีอากร รู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท

หลักเกณฑ์ 5 ข้อที่บริษัทหรือผู้ประกอบการธุรกิจควรรู้

1. การยื่นรายการและชำระภาษีของบริษัท

2. การคำนวณกำไรสุทธิของบริษัท ตามเกณฑ์สิทธิและเกณฑ์อื่น
3. เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัท ตามมาตรา 65 ทวิ (ภาษีเงินได้นิติบุคคล)

4. เกณฑ์รายจ่ายบริษัท ที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย ตามมาตรา 65 ตรี

5. เงินได้ที่บริษัท ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

แนะนำ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการวางแผนภาษี เพิ่มเติมได้ที่นี่


รวมบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชี กดที่นี่

บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

บริการ
 1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย
2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี
พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

บทความที่น่าสนใจ