จดทะเบียนบริษัท ควรรู้บัญชีภาษีอากร


บัญชีภาษีอากร รู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท

หลักเกณฑ์ 5 ข้อที่บริษัทหรือผู้ประกอบการธุรกิจควรรู้

1. การยื่นรายการและชำระภาษีของบริษัท

2. การคำนวณกำไรสุทธิของบริษัท ตามเกณฑ์สิทธิและเกณฑ์อื่น

3. เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัท ตามมาตรา 65 ทวิ (ภาษีเงินได้นิติบุคคล)

4. เกณฑ์รายจ่ายบริษัท ที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย ตามมาตรา 65 ตรี

5. เงินได้ที่บริษัท ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล


-----------------------------------------------------------------------------------

บริการ

 1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร

พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย จดทะเบียนบริษัท, สำนักงานบัญชี, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.