ลดข้อโต้แย้งกับสรรพากร โดยจัดทำบัญชีภาษีอากร


ลดข้อโต้แย้งกับสรรพากร โดยจัดทำบัญชีภาษีอากร

การจัดทำบัญชีภาษีอากร เป็นเรื่องของการออกเอกสารหลักฐาน

และจัดทำ เอกสารประกอบ รายการค้าต่าง ๆ เช่นใบกำกับสินค้า

ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ เพื่อออกมาเป็น รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ฯลฯ

เพื่อให้การเสียภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

กับเจ้าหน้าที่สรรพากรในภายหลัง

-----------------------------------------------------------------------------------

บริการ

 1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร

พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.