views

ยื่นภาษีธุรกิจร้านค้าออนไลน์

ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ควรมีการบันทึกบัญชี รายรับ, รายจ่าย อย่างเป็นระบบ เพื่อทราบถึงรายได้ของร้านค้าที่แท้จริง และนำไป #ยื่นภาษีรายเดือน #ยื่นภาษีรายปี และที่สำคัญเป็น #การยื่นภาษี #ปิดงบการเงิน ได้อย่างถูกต้อง
.......
สำนักงานบัญชี พีทูพี 
☎:   097-236-2994
Line ID:   p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting

บทความที่น่าสนใจ