กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


คือการประกอบกิจการ ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการซื้อขายสินค้าบริการโดยผ่านเครือขายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบการคือ ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินคาและบริการโดยผ่านเครือขายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการค้าขายมีหน้ารานทั่วไป ที่ต้องนำรายได้นั้น มารวมคำนวณยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และมีหน้าที่จดทะเบียน   เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามเงื่อนไขของกฎหมาย


-----------------------------------------------------------------------------------

บริการ

 1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร

พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.