ความหมายของภาษี


ภาษี คำเดียวสั้นๆแต่มีความหมาย by ครอบครัวบัญชี

คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้ มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผุ้เสียภาษี โดยในตัวของภาษีเองต้องมี

 

1.มีความเป็นธรรม

2. มีความแน่นอนและชัดเจน

3. มีความสะดวก

4. มีประสิทธิภาพ

5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ

6. อำนวยรายได้

7. มีความยืดหยุ่น


-----------------------------------------------------------------------------------

บริการ

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.