จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ต


สะดวก ประหยัด รวดเร็ว กับการยื่นแบบภาษี

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ต


1. โดยธุรกิจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

2. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ

3. เว็บไซด์กรมสรรพากรมีรูปแบบง่ายต่อการใช้บริการ

4. ระบบลดขั้นตอนในการทำงานของผู้ใช้

5. บริการประหยัดเวลาในการยื่นแบบฯและชำระภาษี

6. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบฯ

7. ระบบมีการยืนยันเมื่อทำรายการเสร็จมีความปลอดภัย

8. ระบบบริการยื่นแบบฯมีข้อมูลบริษัทได้อย่างถูกต้อง 

9. สามารถยื่นแบบฯ ได้ตลอด 24ชั่วโมง

10. ไม่ต้องนำเอกสารหลักฐานมาส่งในขณะ

ที่ทำการยื่นแบบ
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.