เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริง

ไม่เกิน 15,000 บาท 


1. เป็นการประกันสุขภาพ

2. เฉพาะตัวผู้มีเงินได้

3. เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต / เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4. หลักฐาน ใบเสร็จหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกัน(ปี 2560)

5. บริษัทประกันชีวิตต้องส่งข้อมูลผู้เอาประกันให้แก่กรมสรรพากร (เริ่มปี 2561)

6. สำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป


-----------------------------------------------------------------------------------

บริการ

 1.จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร

พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

2.รับทำบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี

พื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย

สำนักงานบัญชี พีทูพี  การบัญชี ดูแลท่านในพื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี แจ้งวัฒนะ ตลิ่งชัน

ปากเกร็ด บางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี

โทร 097-236-2994 www.p2paccounting.com© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.