การจดทะเบียนบริษัท จริงหรือ ที่จะต้องจ่ายภาษีแพง


จดทะเบียนบริษัท

จริงหรือ ที่จะต้องจ่ายภาษีแพง


นิติบุคคลจะจ่ายภาษีถูกกว่าบุคคลธรรมดาเพราะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่นำมาช่วยลดหย่อนภาษีได้

1.การเสียภาษีของนิติบุคคลสามารถใช้สิทธิขาดทุนสะสมยกมาหักออกจากกำไรได้ย้อนหลังถึง 5 ปี ปีไหนขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี และถ้ากำไรที่ได้ไม่ถึง 300,000 บาทก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเลย

2. สามารถนำค่าเสื่อมราคามาลดหย่อนได้ คอมพิวเตอร์ อาคารรถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ นำค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้

3. ค่าฝึกอบรม ลดหย่อนได้ 2 เท่า การให้พนักงานไปอบรมหรือคอร์สสัมมนาของผู้บริหาร ที่หลักสูตรได้การรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

4. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาศักยภาพในธุรกิจ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ธุรกิจสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 3 เท่า
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.