views

การสร้างธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์

การสร้างธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ มีบริษัทผู้ขายแฟรนไชส์วางระบบการบริหารจัดการจัดหา สินค้า/บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดแล้ว นับเป็นการลงทุนธุรกิจทางลัดทำให้เราไม่ต้องกังวลในเรื่องจะบริหารจัดการธุรกิจอย่างไรจะโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการอย่างไร แต่ก็ยังมีความเสี่ยง หากผู้ขายแฟรนไชส์ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่อาจเกิด ปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้ ดังนั้นก่อนซื้อแฟรนไชส์ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ


ที่มาของแหล่งข้อมูล : คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท  

#รับทำบัญชี แบบครบวงจรบทความที่น่าสนใจ