การวางแผนภาษี 1


การวางแผนภาษี


“การวางแผนภาษี”

ก็คือการเตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆที่ใช้เพื่อการเสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามหน้าของผู้มีเงินได้ในการเสียภาษี ซึ่งในการเสียภาษีนี้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดให้ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในที่นี้ บางท่านบางกิจการธุรกิจ อาจหลงลืมหรือนึกไม่ถึง ในรายละเอียดของการลดหย่อนภาษี บางครั้งอาจจะสลับซับซ้อน ในรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมาก ถ้าใครไม่ศึกษาอย่างแท้จริง หรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรซะเอง ก็คงต้องปวดหัวไปตามๆกัน เราจึงต้องมีที่ปรึกษาการวางแผนภาษีที่ไว้ใจได้ว่าเป็นกูรูในเรื่องภาษี เพื่อป้องกัน สภาวะที่กิจการ หรือธุรกิจไม่พึงประสงค์นั้นคือ สภาวะชำระภาษีเพิ่ม หรือเสียเบี้ยปรับ” เมื่อเรามีการวางแผนภาษี เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง มันช่วยได้มาก ในการประหยัดค่าใช้จ่ายทางภาษี  ที่สำคัญเมื่อเราวางแผนภาษีที่ดี  บางครั้งเราอาจได้คืนภาษี  ที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย จากที่กล่าวมา  ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันทำหน้าที่พลเมืองดีที่ไม่หนีภาษี

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.