การวางระบบบัญชี


การวางระบบบัญชี


ขอนำประโยชน์ของการวางระบบบัญชีมาเล่าสู่กันฟัง กิจการธุรกิจท่านเคยมีปัญหาเหล่าหรือไม่ เอกสารการทำบัญชีสูญหาย เก็บเอกสารทางบัญชีผิดที่ผิดทาง หาแล้วหาอีกก็หาไม่เจอ การส่งต่องานด้านบัญชี หรือสายงานการทำบัญชี มีการสับสนไม่เป็นระบบการส่งต่อมีการผิดพลาดเสียหาย การควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ ข้าวของทรัพย์สิน สูญหาย  เกิดการทุจริต ในกิจการธุรกิจของท่าน เบื้องต้นปัญหาเหล่านี้  จะวิเคราะห์ได้จากปัจจัยหลักๆ 3 ปัจจัยดังนี้คือ (1) ปัจจัยนำเข้า (input) (2) กระบวนการ (process) (3) ผลลัพธ์ (output)  การวางระบบบัญชี จะพิจารณา 3 ปัจจัยดังกล่าว เพื่อดำเนินการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของการวางระบบบัญชี หรือผังบัญชี พร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขระบบ หรือผังไปในคราวเดียวกัน เพื่อปรับปรุงประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกิจการธุรกิจท่าน แล้วเข้าสู่กระบวนการทำซ้ำคือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีแล้วประเมินผลที่ได้ เพื่อทำการปรับปรุงงานการวางระบบบัญชี ที่ทำมาจนกว่าจะมีประสิทธิภาพตามต้องการ   

 

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี
© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.