พิจารณาเลือกสำนักงานบัญชี


สาระน่ารู้ประกอบการพิจารณาเลือกสำนักงานบัญชี

1.สำนักงานทำบัญชีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
2.สำนักงานทำบัญชีเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งบการเงิน เช่น ธนาคาร เจ้าหนี้ เป็นต้น
3.สำนักงานทำบัญชีมีภาพพจน์ที่ดี
4.ผู้ทำบัญชีมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
5.ที่ตั้งของสำนักงานบัญชี
  - ที่ตั้งของสำนักงานบัญชีอยู่ใกล้กับบริษัท
  - ที่ตั้งของสำนักงานบัญชีอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับบริษัท
  - บริษัทสามารถเดินทางไปสำนักงานบัญชีได้สะดวก


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

-----------------------------------------------------------------------------------

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.