views

การบันทึกบัญชีธุรกิจประเภทการซื้อมาขายไปหลักการบันทึกบัญชีธุรกิจประเภทการซื้อมาขายไป


การดําเนินธุรกิจประเภทการซื้อมาขายไปของสินค้า มีหลักการบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับธุรกิจให้บริการ โดยมีรายได้หลักจากการจําหน่ายสินค้า และค่าใช้จ่ายที่สําคัญ คือ ต้นทุนสินค้าขาย ซึ่งจะมีบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อ - ขายสินค้า อันได้แก่ ส่วนลดรับ ส่วนลดจ่าย ส่งคืนสินค้า รับคืนสินค้า ค่าขนส่งเข้า และค่าขนส่ง  สําหรับการบันทึกบัญชีนั้นขึ้นอยู่กับระบบบัญชีที่กิจการเลือกใช้ให้เหมาะสม


..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

www.p2paccounting.com

โทร. 097 236 2994

#สำนักงานบัญชี บริการ #รับทำบัญชี แบบครบวงจร

#จดทะเบียนบริษัท #วางระบบบัญชี

#สอนทำบัญชี #จำหน่ายโปรแกรมบัญชีexpressบทความที่น่าสนใจ