ผู้รับทำบัญชีที่ดี (2)


คุณสมบัติที่ดีของผู้รับทำบัญชี (2)

1.ผู้รับทำบัญชีมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้รับบริการได้

2.ผู้รับทำบัญชีเข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลาตามที่มีการนัดหมาย

3.ผู้รับทำบัญชีต้องอำนวยสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ

-----------------------------------------------------------------------------------


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี

© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.