views

เหตุผลที่ควรใช้ บริการรับทำเงินเดือน

เหตุผลที่ควรใช้ บริการรับทำเงินเดือน


    ข้อมูลเงินเดือน ถือควรเก็บเป็นความลับ พนักงานบัญชีของบริษัทหรือคนในเห็นข้อมูลของคนทั้งบริษัท มีผลดีหรือผลเสีย

เหตุผลที่ธุรกิจ ควรจ้างบริษัท Out source ที่ บริการรับทำเงินเดือน ซึ่งถือเป็นทางเลือก

    หนึ่งในบริการที่สำคัญและได้รับความนิยมไม่แพ้บริการด้านอื่นๆ ของสำนักงานบัญชีทั้งหลาย ก็คงจะหนีไม่พ้น บริการรับทำเงินเดือน นั่นเอง

    เนื่องจากในบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้น มักประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายในการทำเงินเดือนเอง ทั้งการคำนวณเงินที่ผิดพลาด

    รวมไปถึงการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของการจ่ายเงินเดือนอีกด้วยอ่านมาถึงตรงนี้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหลายท่าน

    อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วแบบนี้ธุรกิจของฉันจำเป็นต้องใช้ บริการรับทำเงินเดือน ไหม? หากว่าตอนนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้

    วันนี้เรารวบรวมเหตุผลดี ๆ ของการใช้ บริการรับทำเงินเดือน มาฝากกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ

"ทำไมจึงควรใช้บริการรับทำเงินเดือน"
1.ช่วยลดภาระให้กับเจ้าของธุรกิจ

    ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจมักรับภาระในการทำเงินเดือนด้วยตนเองเนื่องจากหาคนที่ไว้ใจได้ยาก เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ ท่านจึงคิดว่า

    การทำเงินเดือนด้วยตัวเอง เป็นเรื่องที่ปลอดภัยและตัดกังวลในปัญหานี้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีพนักงานจำนวนมากช่วยดูแลในแต่ละแผนกแต่โดยปกติแล้วเจ้าของธุรกิจมักจะเป็น

    คนที่ต้องคอยดูภาพรวมทั้งหมดจึงทำให้มีภาระล้นมือ ซึ่งนั่นมักก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นการคำนวณที่ผิดพลาด

    เนื่องจากการรับหน้าที่ที่หนักเกินไปของตัวเจ้าของเองซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสับสนได้ หรือจากการขาดประสบการณ์

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการทำเงินเดือนนั้นไม่ใช่เพียงแค่การคำนวณเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการคำนวณภาษีและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ อีกด้วย

" การจ้างบริษัทที่รับทำเงินเดือนมาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ซึ่งช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถโฟกัสกับการบริหารได้ดีมากขึ้นนั่นเอง "


2.ธุรกิจเติบโตเร็วแบบก้าวกระโดด

    หลาย ๆธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดและขาดประสบการณ์ในการบริหารนั้นมักจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย

เนื่องจากการขาด

    ความเตรียมพร้อมในการรับมือกับขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นทั้งจำนวนพนักงานที่ต้องเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การทำเงินเดือนต้องใช้เวลามากขึ้นตามไปด้วยเพราะจำนวนพนักงานที่ทำเงินเดือนมีน้อยกว่าจำนวนพนักงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามา อย่างที่เราทราบกันดีว่า

" ช่วงสิ้นเดือนหรือช่วงวันที่เงินเดือนออกนั้นเป็นช่วงที่พนักงานทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอย การจ่ายเงินเดือนที่ล่าช้า "

    ส่งผลกระทบในหลาย ๆ แง่มุมด้วยกัน ทั้งผลกระทบต่อความรู้สึกของพนักงานทำให้ขาดกำลังใจในการทำงานและอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานได้เช่นกัน

    นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดคำถามต่างๆ ตามมาได้อีกด้วย เช่น บริษัทขาดทุนหนักรึเปล่า? ขาดสภาพคล่องทางการเงินรึเปล่า?บริษัทยังมีความมั่นคงอยู่หรือไม่ ?

    ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นสิ่งที่ส่งผลร้ายแรงต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทได้อีกด้วย 


3.เกิดการทุจริตร่วมของพนักงานทำเงินเดือนและพนักงานบางกลุ่ม

    ถึงแม้ว่าพนักงานที่เราเลือกมาทำเงินเดือนในบริษัทนั้นจะเป็นคนที่ซื่อตรงและไว้ใจได้แค่ไหนก็คงต้องยอมรับว่าความสนิทสนมกันในสำนักงานนั้น

    สามารถส่งผลที่อันตรายได้กว่าที่คุณคิด ถึงแม้ว่าจุดประสงค์ของพนักงานกลุ่มนั้นจะไม่ใช่การยักยอกเงินของบริษัทก็จริงแต่ความสนิทสนมเหล่านั้นสามารถ

    นำไปสู่ระบอบอุปถัมภ์และนำไปสู่การทุจริตได้ เช่นการรวมหัวกันกินเงินโอที การสร้างรายการรายจ่ายที่เกินจริงเพื่อกินส่วนต่างหรือแม้กระทั่งบางบริษัทที่ให้แผนก HR

    รับหน้าที่เป็นผู้ทำเงินเดือนและลงเวลางานจุดนี้คือส่วนที่ค่อนข้างน่ากลัวเนื่องจากอาจเกิดการทุจริตในเรื่องของการลงเวลาทำงาน การลาป่วย หรือการลากิจต่าง ๆได้

" การจ้างบริษัท Out source ที่รับทำเงินเดือนมาดูแลส่วนนี้ สามารถลดปัญหาต่าง ๆที่กล่าวมาข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "


4.เงินเดือนควรเป็นความลับ

    ข้อมูลเงินเดือนถือเป็นข้อมูลที่ควรเก็บเป็นความลับการที่พนักงานล่วงรู้ถึงจำนวนเงินเดือนของกันและกัน การให้พนักงานบัญชีของบริษัทหรือคนในบางคน

    เห็นข้อมูลส่วนนี้ของคนทั้งบริษัทอาจส่งผลให้เสียความสมดุลในการบริหารได้พูดง่าย ๆ ก็คือข้อมูลเงินเดือนส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงานโดยตรง

    ทำให้พนักงานบางกลุ่มรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่เท่ากันแต่เงินเดือนต่างกันหรือแม้กระทั่งภาระหน้าที่มากกว่าแต่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่า

    ซึ่งอาจทำให้พนักงานบางกลุ่มหมดศรัทธาและหมดใจในการทำงานจนทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงก็เป็นได้ และอีกสารพัดปัญหาที่จะตามมา ดีไม่ดีอาจนำไปสู่การประท้วงก็เป็นได้

" การจ้างบริษัท Out source ที่รับทำเงินเดือนจึงถือเป็นทางเลือกที่สามารถตัดไฟแต่ต้นลมได้ "


5.กฎหมายและข้อบังคับทั้งหลายที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน

    อย่างที่เกริ่นมาตั้งแต่ต้นการทำเงินเดือนนั้นไม่ใช่เพียงแค่การจ่ายเงินเดือนเท่านั้นแต่บุคคลที่รับผิดชอบในการทำเงินเดือนนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

    ในเรื่องของกฎหมายแรงงานอย่างลึกซึ้ง เพราะนอกจากการจ่ายเงินเดือนแล้วนั้นยังมีส่วนอื่น ๆ ที่เราต้องคำนึงถึงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น กองทุนประกันสังคม 

    การคำนวณเงินภาษี หรือแม้กระทั่งกองทุนต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจึงค่อนข้างซับซ้อนการทำเงินเดือนด้วยตัวเองทั้งที่ขาดความรู้และประสบการณ์

อาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่ส่งผลเสียหายต่อบริษัทได้

" การว่าจ้างบริการรับทำเงินเดือนโดยผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์จึงถือเป็นทางเลือกที่สามารถลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ "นี่ก็เป็นข้อดีเพียงส่วนหนึ่งของการใช้ บริการรับทำเงินเดือน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

สำนักงานบัญชีพีทูพี บริการที่ปรึกษาบัญชี มีบริการรับทำเงินเดือนให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า25 ปีเต็ม

เพื่อให้คุณได้ใช้เวลาไปกับการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ช่วยให้ธุรกิจของคุณเดินไปได้อย่างราบรื่น มั่นคง และโปร่งใส 

ย้อนกลับหน้าแรก

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ