views

รับจดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล

รับจดทะเบียนบริษัท พื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล


จดทะเบียนบริษัท บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    ท่านสามารถเลือกใช้บริการเพียงบางขี้นตอน เฉพาะบางขั้นตอนอาทิเช่นขั้นตอนการเตรียมเอกสาร หรือในขั้นตอนขอคำปรึกษาบัญชีภาษี
    การให้บริการจากเรา เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาครที่คุณเลือกใช้บริการเฉพาะบางขั้นตอนได้ มีดังนี้1) บริการจองชื่อทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 ชื่อ
2) บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
3) บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
4) บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่นใบชําระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
5) บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6) ให้คําปรึกษาในการจัดทําบัญชีภาษี

ดูบริการรับจดทะเบียนบริษัทหมายเหตุการบริการจดทะเบียนบริษัท

1.โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ได้เบื้องต้นติดต่อขอรับคําแนะนําพร้อมใบเสนอราคาได้ที่ไอดีไลน์: p2pacc
2. ระยะเวลาในการดําเนินการจดทะเบียนบริษัทใช้ระยะเวลา 3-5 วัน ในการดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
3. เอกสารครบถ้วนใช้เวลา 1 วันในการจดทะเบียนบริษัท    การจดทะเบียนบริษัทจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาคำแนะนำชี้แจง หน้าที่ของกิจการธุรกิจที่จะจดทะเบียนจัดตั้งดังกล่าว ดูบริการที่ปรึกษาบัญชี

    ทั้งในช่วงกอนการจดทะเบียนเปิดบริษัทหลังหลังจดทะเบียนรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านเอกสารดดยมีการจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มให้กับลูกค้าทุกท่าน

    พิเศษสุด สำหรับธุรกิจในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เริ่มต้นใหม่จดทะเบียนบริษัท กับเราวันนี้ เราทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ดูบริการรับทำบัญชี คลิก

    โดยไม่คิดค่าบริการจากลูกค้าจนกว่า กิจการของลูกค้าจะมีรายได้ (บิลแรก) รับรองและพิสูจน์ได้ ว่าเรามีบริการจริงเราเข้าใจในธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น

" ขอมีส่วนร่วมลดค่าใช้จ่ายของท่านจนกว่าที่กิจการของท่านจะมีรายได้ "


จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจรายใหม่ทุกธุรกิจSMEs, Startup กับเราวันนี้ รับฟรีทันที

    1.ตรายาง (ท่านสามารถออกแบบเองได้ตามที่ชอบ)

    2.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มูลค่า2,000บาท)

    3.จองชื่อให้จำนวน 3 ชื่อ

    4.เอกสารประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ใบเสร็จรับ ใบกำกับภาษี ฯลฯ

    5.มีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (เฉพาะจังหวัดนนทบุรี) อำนวยความสะดวกก่อนการ "จดทะเบียนบริษัท"


อัตราค่าบริการในการจดทะเบียนโดยจะไม่มีเงื่อนไขหรือจัดทำสัญญาเพิ่มเติม ในการผูกมัดการทำบัญชี

1.จดทะเบียนบริษัท ราคา 12,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียม)
2.จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียม)
3.จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
4.จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนร้านค้า,จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
5.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
6.จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
7.จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
8.จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บาท    

    ดังนั้นการทะเบียนบริษัทนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของธุรกิจแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินงานด้วย

    โดยนิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อแสดงบัญชีรับ-จ่ายและปิดงบการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

    ทั้งยังต้องดำเนินงานเป็นระบบสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย สำนักงานบัญชี พีทูพี จึงขอเสนอบริการรับจดทะเบียนบริษัท พิเศษสุด สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รับไว้เพื่อการพิจารณา


ดูบริการจดทะเบียนบริษัท คลิก

ย้อนกลับหน้าแรก

สำนักงานบัญชี พีทูพี

โทร: 097-236-2994

Line ID: p2pacc

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

บทความที่น่าสนใจ