คัดหนังสือรับรอง

บริการคัดหนังสือรับรอง

        เราให้บริการคัดหนังสือรับรอง และเอกสารชนิดอื่นๆ ที่สามารถคัดได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่นคัดงบการเงิน คัดรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดตราประทับของบริษัท

        ซึ่งเรามีพนักงานสามารถไปคัดเอกสารให้ลูกค้าได้ทุกวันทำการและสามารถ scan ส่งเอกสารให้กับลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) หลังจากที่ลูกค้าได้โอนเงินค้าบริการให้กับเรา


  • ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปคัดหนังสือรับรอง
  • ลูกค้าไม่ต้องเบื่อกับการเดินทางไปคัดหนังสือรับรอง
  • เราให้บริการรวดเร็ว

อัตราค่าบริการคัดหนังสือรับรอง

จำนวน

อัตราค่าบริการ

1 รายการ

300 บาท

รายการต่อไป

50 บาทต่อรายการ


ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ

ชนิดเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

หนังสือรับรองบริษัท

200 บาท

งบการเงินบริษัท

ค่าธรรมเนียม 50 บาท ถ่ายสำเนาหน้าละ 5 บาท

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)

50 บาท

บริคณห์สนธิ(บอจ.2)

50 บาท

รับรองตราประทับ(บอจ.3)

50 บาท


รอบการคัดหนังสือรับรอง

ถ้าสั่งคัดหนังสือรับรองก่อน 12.00 น. ได้รับเอกสารสแกรน ภายใน 15.00 น. และจะดำเนินการส่งตัวจริงให้ทางไปรณีย์
หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้ตัวสแกนไปทำธุรกรรมได้ทันที
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting